Velkommen

Velkommen til Skagen Bytings hjemmeside.

Vi er glade for dit besøg!

Her vil du kunne følge foreningens arbejde, bl.a. gennem referater af bestyrelsens møder.

Se “Nye indlæg” i højre spalte!

Du er altid velkommen til at kontakte os på mailadressen: byting@skagenbyting.dk

Her kan du  give os ris og ros eller skrive forslag til aktiviteter og emner, vi skal arbejde med.

 

Formålet for Skagen Byting er:

  • at sætte fokus på-, afdække og debattere visioner for Skagen.
  • at tage et medansvar for Skagens udvikling ved at iværksætte og deltage i projekter, der kan udvikle byen.
  • at synliggøre og styrke Skagen som byområde, med henblik på som minimum at fastholde indbyggertallet i byen.
  • at være talerør i forbindelse med byudvikling, forskønnelse af byen mv., således at Skagen udvikler sig som et spændende bosætningssted – både erhvervsmæssigt og kulturelt.
  • at finde egnede former for dialog med omverdenen – herunder Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland.

Se link til vedtægten for Skagen Byting