Skagen Byting inviterer til offentligt møde om arkitektur

Skagen Byting inviterer til offentligt møde om byens historiske arkitektur set i et fremtidsperspektiv.

Da fiskerne fik vind i sejlene, ville de også have tag over hovedet! Det fortæller Hans Nielsen fra Lokalsamlingen på et offentligt møde den 20.februar 2020 kl. 19.30 på Kappelborg.

Tagene sad på husene i fiskerlejet, der senere blev kernen i byen Skagen. Derfor fortæller Flemming Borreskov, deltidsskagbo m.m. efterfølgende om Mennesker for Byer og stadsarkitekt i Aalborg Peter Baltzer om Byer for Mennesker. Foredragsholderne arbejder i øjeblikket sammen om Stigsborgprojektet i Nørresundby.

Mødet er et led i det fokus på arkitektur, som en gruppe under Skagen Byting har arbejdet med i længere tid. Deres artikler om arkitektur og lokalsamfund har man kunnet læse i Skagen Onsdag,

Det er Skagens identitet og udvikling, der denne aften er i spil, og derfor slutter Flemming Borreskov af med et indlæg om Skagens potentialer og dilemmaer. Inden vi går hjem, skal vi helst selv give vort besyv med om, hvorvidt vi fortsat skal have et særligt fokus på Skagens arkitektur og miljø og i givet fald hvordan.

 

Plakat