Bytingets mission

Skagen Bytings mission.

Skagen Byting blev født i jubilæumsåret for at undersøge, om glæden og stoltheden over byen og dens fortid også indebar viljen til at arbejde for byens fremtid?

Glæden og stoltheden over byen og dens fortid findes stadig. Det kunne forleden ses i kulturhusets biografsal, hvor omkring 70 skagboer og venner af Skagen mødte frem for at høre et foredrag om en ny bog om Skagens fortid.

Viljen til at arbejde for byens fremtid fandtes i 2013. Den umiddelbare drivkraft bag var især frustrationerne ved kommunesammenlægningen, selv om den allerede dengang lå 6 år tilbage i tiden.

Sammenlægningen ligger nu snart 10 år tilbage, og den første periodes centralisering og harmonisering er vel ved at være glemt eller accepteret, fordi den var uundgåelig?  Centraliseringen betød som bekendt tab af funktioner og arbejdspladser i Skagen, og harmoniseringen betød, at det meste skulle tilpasses til Frederikshavns niveauer og måder at gøre tingene på. Helt galt gik det, da kommunens ledelse erklærede., at Sæby skulle være bosætnings by, Frederikshavn produktions by og Skagen ferieby.

I den næste byrådsperiode fortsatte tilpasninger og centraliseringer, men nu mere med embedsmændene i front. Det betød administrative oplæg og forslag offentliggjort efter konsultationer af personer på særlige poster i byen, men ikke med borgerne bredt. Resultatet var planer uden jordforbindelse, en protestbølge, som kommunen kun fik kontrol over ved sammen med lokale aktører at afholde et massemøde i Skagen Kultur- og Fritidscenter og efterfølgende at udarbejde en Masterplan, som stort set ingen skagboer siden har læst.

I den nuværende byrådsperiode virker det som om den politiske ledelse igen har taget over: vi har set et ufolkeligt forslag om brug af skolemarken trukket tilbage og erstattet af et forslag i overensstemmelse med borgernes ønske, som de kom til udtryk på et borgermøde, der med Bytinget som medarrangør samlede næsten 100 personer i kulturhuset. Desuden er der taget hul på afvandingen af nordbyen. Og senest har kommunen endda decentraliseret et antal arbejdspladser til byens rådhus.

Betyder det, at Bytinget har opfyldt sin mission? eller betyder det tværtimod, at Bytingets eksistens er en af garanterne for, at der i årene fremover vil blive lyttet til skagboerne selv? Det er spørgsmålet. På Bytingets generalforsamling i kulturhuset den 2. marts kl. 19.

 

Chresten Sloth Christensen

Sekretær i Bytinget.

NB: Med indbetaling af 100 kr. på kontonr. 7530 1087732 kan du blive medlem og få adgang til generalforsamlingen, der følges af foredrag om Trækfuglecenter Det Grå Fyr ved projektleder Jacob Funder.