Medlemsskab

 

Hvis du har en adresse i Skagen, kan du blive medlem af Bytinget.

Kontingentet er på 100 kr. for enkeltpersoner, 150 kr. for familier og 300 kr. for virksomheder.

Vores kasserer Bente Lund har følgende emailadresse: belund@skagennet.dk

Vores nye kontonummer er 9070 – 1628051298 i Spar V.