Bestyrelsen

Her kommer et billede af bestyrelsen, når jeg finder ud af at flytte et hertil

Formand:  Martin Knudsen. Tlf.:51 86 64 79. Mail: bsa.skagen@skagennet.dk

Næstformand: Jørgen Fink Petersen. Tlf.: 98 44 24 72.  Mail: fink@skagennet.dk

Kasserer: Bente Lund: Tlf.: 71 75 78 10. Mail: belund@skagennet.dk

Sekretær: Jens Vadet Poulsen: Tlf. 29 80 62 74. Mail:jensvadet@gmail.com

Medlem: Karina Gajhede: Tlf: 29 67 47 16. Mail: famgajhede@skagennet.dk

Medlem: Chresten Sloth Christensen: Tlf: 21 86 47 19. Mail: cs@skagenbyting.dk

Medlem: Erik Hatt. Tlf.: 41 14 00 47. Mail: hatt@hatt.nu

Suppleant: John Knudsen: Tlf.: 29 24 13 71. Mail: Johnk@skagennet.dk

Suppleant: Richard Malmose: Tlf: 61 78 09 27. Mail: Richard@malmose.net.