Persondatalov

 

 

 

 

 

 Skagen, den 28. maj 2017

 

Skagen Byting og persondataloven

 

I forbindelse med indmeldelse beder vi om navn, adresse og mailadresse.

Oplysningerne registreres af foreningens kasserer i et Excel-regneark.

Oplysningerne er tilgængelige for foreningens bestyrelse med henblik på henvendelser til det enkelte medlem, først og fremmest via e-mail.

Oplysningerne videregives ikke til andre, hverken private eller firmaer.

Ved udmeldelse slettes oplysningerne.

 

 

 

 

 

 

 

Skagen, den 28. maj 2017

 

 

Skagen Byting og persondataloven

 

I forbindelse med indmeldelse beder vi om navn, adresse og mailadresse.

Oplysningerne registreres af foreningens kasserer i et Excel-regneark.

Oplysningerne er tilgængelige for foreningens bestyrelse med henblik på henvendelser til det enkelte medlem, først og fremmest via e-mail.

Oplysningerne videregives ikke til andre, hverken private eller firmaer.

Ved udmeldelse slettes oplysningerne.

Grundlovsfest 2018

GRUNDLOVEN

I             SKAGEN

Se plakat på Skagens Avis

GRUNDLOVSTALE

Kurt

Kirkedal

UNDERHOLDNING

Fællessang

Skagen Viseklub

MEDBRING

GERNE

KAFFE, KAGE

& KLAPSTOL

deboLes

debo\des

ARRAN GØ R: S KAG E N BYTI N G 1 SAMAR B EJ D E M ED KU LTU RH U S KAPPE L B O RG