Referat af bestyrelsesmøde 27. november 2018

Hermed referat fra Skagen Bytings sidste bestyrelsesmøde i 2018 – se link nederst.

Vi takker for interessen for foreningens arbejde og ser frem til at fortsætte arbejdet for Skagens interesser i det kommende år.

Vi håber på at rigtig mange Skagboere også fremover vil bidrage med gode forslag og ideer til vores arbejde. Og vi vil bestemt meget gerne at endnu flere bidrager med medlemskab af Skagen Byting.

 

referat af bestyrelsesmøde 27 november 2018

 

Med venlig hilsen

Jens Vadet Poulsen

sekretær for Skagen Byting

Gadebelysningen i Skagen

I store dele af Skagen by er opsat de såkaldte Albertslundlamper. Valget af netop denne gadebelysning var et meget bevidst valg i den gamle Skagen kommune. Lampen udmærker sig ved sin fine lysspredning og sit flotte design – et design der har gjort den verdensberømt og derfor er den opsat i mange byer kloden rundt. Lampen er blevet indbegrebet af godt dansk design. Lampen produceres forsat af lampeproducenten Louis Poulsen og i dag kan den fås i opdateret udgave med LED lys.

Desværre har Forsyningen udskiftet en del af disse lamper med en lampetype der udsender et koldt, næsten blåligt, skarpt lys og hvis design ikke udmærker sig på nogen måde.

Når Forsyningen i Frederikshavn kommune udtaler, at der i midtbyen har været et ønske om en varmere gullig gadebelysning, er det lidt uforståeligt at kommunen ikke blot viderefører den allerede eksisterende gadebelysning med Albertslundlampen.

Som det fremgår af artiklen i Skagen Onsdag, se dette link: https://skagenonsdag.dk/nyheder/forsoeg-med-gadebelysning-i-skagen/782740b1-be9a-4ca8-ba1a-9c799e59ebd3 , opfordrer Forsyningen nu skagboerne til at melde tilbage til Forsyningen om vores syn på forskellige typer af gadebelysning opsat bl.a. på G.S.Penrys Vej og på Ole Svendsens vej.

I Skagen Byting har vi fået en del henvendelser fra borgere, dels fordi de har været generet af de nye meget skarpe lys fra den nye type lampe og dels fordi de har undret sig over, hvorfor man ikke længere anvender Albertslundlampen.

Skagen Byting vil derfor opfordre til at tage en rundtur i byen og se på gadebelysningen og hvis det giver anledning til det, så giv jeres mening til kende overfor Forsyningen ved at sende en mail til forsyningen@forsyningen.dk

Forsyningen skriver, at alle kommentarer vil indgå i beslutningsgrundlaget for valg af gadebelysningen i Skagen by.

Musikstøj fra restauranter – hvad mener du?

De seneste par år har støjen fra restauranternes musikunderholdning været i fokus. Mange har givet udtryk for, at de har været generet af for høj musik, mens andre har udtrykt tilfredshed med at der er “gang i gaden”.  Temaet er vist velkendt for de fleste. Frederikshavn kommune har iværksat forskellige reguleringer af området og det var Skagen Bytings opfattelse, at der skulle afholdes en offentlig høring, hvor der kunne blive lejlighed til at drøfte holdninger og komme med forslag til politik for området. Frederikshavn kommune har imidlertid valgt at foretage en høring ved, at der kan afgives bemærkninger via kommunens hjemmeside – se link herunder.

Vær derfor opmærksom på at få indgivet dine bemærkninger, observationer og synspunkter inden svarfristens udløb den 21. november 2018.

 

https://frederikshavn.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser/aktuelle-hoeringer-og-afgoerelser/aktuelle-hoeringer-og-afgoerelser/musik-fra-restaurationer-i-skagen-2018/