Planer om nyt hotel ved Rolighedsvej

På borgermøde den 12. december blev planerne for Fjordlines opførelse af hotel ved Rolighedsvej fremlagt af repræsentant for bygherren, dennes arkitekt m.fl.

Plancherne der blev anvendt ved fremlæggelsen kan ses her:

https://1drv.ms/b/s!AmotJBPN5JzniUXgGGyKuv1aVvX1

https://1drv.ms/b/s!AmotJBPN5JzniUaPXZ0qqMaCvZcY

https://1drv.ms/b/s!AmotJBPN5JzniUd7oYydVGkqJG2M

Hotellet planlægges at rumme 160 værelser, konference faciliteter samt to restauranter.

På mødet blev der fra flere fremmødte givet udtryk for, at projektet forekom for stort til grunden. Derudover at tilkørsel fra Rolighedsvej eller fra Skovbrynet ikke lader sig gøre uden at skabe uacceptable forhold for de nuværende beboere i området, hvorfor tilkørsel fra Frederikshavnsvej forekommer at være eneste mulighed.

Vær opmærksom på at fristen for indsigelser i denne fase af projektet er allerede den 4. januar 2019

Bemærkninger/indsigelser skal indsendes på denne mailadresse tf@frederikshavn.dk

 

Ny finanslov sætter gang i forhåbningerne om udvidelse af landevejen mellem Skagen og Ålbæk

Den netop vedtagne finanslov indeholder bl.a. finansiering af VVM undersøgelse af konsekvenserne af en udvidelse af landevejen mellem Skagen og Ålbæk. Hermed kan denne vejudvidelse måske være kommet et skridt videre.

Læs nærmere her:

https://frederikshavn.dk/politik/om-kommunen/nyheder/nyheder-og-presse/nyheder-og-pressemeddelelser/udvidelse-af-vejen-mellem-skagen-og-aalbaek-et-skridt-naermere/

Borgermøde den 12. december om nyt hotelprojekt ved Rolighedsvej

Hvis du har en mening om dette projekt, er det nu du har mulighed for at søge at påvirke politikerne.

Læs nærmere om mødet og om dine muligheder for indflydelse på dette link til Frederikshavn kommunes hjemmeside:

https://frederikshavn.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser/aktuelle-hoeringer-og-afgoerelser/aktuelle-hoeringer-og-afgoerelser/planlaegning-for-hotel-ved-rolighedsvejfrederikshavnsvej-i-skagen/