Musikstøj skal nu op på byrådsmøde

Byrådsmedlem Flemming Rasmussen fra DF forlanger nu sagen om musikstøj op i byrådet. Ifølge Flemming Rasmussen er beslutningen i Plan- og Miljøudvalget om lempelser af kravene til restauranter og spillesteder, baseret på forkerte sammentællinger af indsigelser fra skagboerne. Flemming Rasmussen mener at hele 85 % af indsigelserne er imod musikstøjen.

Opfordringen fra Skagen Byting skal være, at byrådspolitikerne sammen besinder sig og afstår fra at lave særlige lempelige regler for støj i Skagen. Vi kan ikke have en interesse i at hele områder af byen skal plages af larm og uro gennem hele sommeren.

Link til borgmesterens udtalelse til Skagensavis.dk om at sagen nu skal op på byrådsmødet den 27. februar 2019: https://www.skagensavis.dk/2019/02/21/borgmesterens-kommentar-til-musik-i-skagen.html.

Se indlæg fra Flemming Rasmussen i Skagensavis.dk fra 14/2-2019: https://www.skagensavis.dk/2019/02/14/afgoerelse-om-musikstoej-skal-op-paa-byraadsmoede.html

Musikstøj – politikerne lemper reglerne yderligere!

Politikerne i Plan og Miljøudvalget opfordrede i efteråret skagboerne til at give deres vurdering af, om støjniveauet fra restauranter og spillesteder havde været acceptabelt i sommeren 2018. I betragtning af hvor omtalt problematikken har været, var det bemærkelsesværdigt at kommunen kun modtog 30 bemærkninger fra fastboende i Skagen. Det lave tal kunne tale for, at en digital høring ikke giver et retvisende billede af borgernes mening.

Af referatet fra møde i Plan og Miljøudvalget den 5. februar 2019, kan man læse, at politikerne  har valgt at se bort fra de indsigelser fra borgerne, der har ønsket en egentlig regulering af musikstøjen, svarende til hvad der er gældende i resten af kommunen. Det vil derfor fortsat være enkelt for restauranter og spillesteder at opnå dispensation fra støjgrænserne. Fremover bliver det ovenikøbet også muligt at opnå tilladelse i Kristi Himmelfartsferien samt yderligere én weekend i august.

Som det fremgår af nedenstående link til læserbreve i Skagens Avis 13. februar 2019, er i hvert fald ét medlem af Plan- og Miljøudvalget ikke enig i udvalgets beslutning om at lempe reglerne for støj fra restauranter og spillesteder. Samtidig kan man læse, at det åbenbart er vanskeligt at sælge huse i de mest støjplagede områder.

https://www.skagensavis.dk/2019/02/13/synspunkt-omkring-stoejsagen-samt-pludselig-massiv-udvidelse.html

 

Hotelprojekt ved Rolighedsvej – planlægningen fortsætter trods modstand fra naboerne.

Rederiet Fjordline har opkøbt den gamle politistation og en del af husene omkring den, for at bygge et større hotel- og konferencecenter der. Projektet er blevet omtalt i medierne og blev præsenteret på et åbent borgermøde den 12. december. Projektet skal indeholde 160 værelser og konference-faciliteter. Det skal bygges i op til tre etager.

Naboerne i området var på borgermødet meget kede af et så stort byggeri på denne grund, der er omgivet af villaer. Man fandt byggeriet alt for højt og massivt. Derudover blev der givet udtryk for, at hverken Rolighedsvej eller vejene ved Skovbrynet vil kunne klare den trafik, der vil følge med et sådant projekt. Skagen Byting følger sagen.

Efter borgermødet er der indsendt 18 høringssvar, der alle har endog meget væsentlige forbehold overfor projektet. Til trods for denne udbredte og velbegrundede modstand har Plan og Miljøudvalget vedtaget at arbejde videre med planerne for dette hotelbyggeri.