Referat fra Bytingets generalforsamling 25. marts 2019

Vi siger tak til alle de medlemmer der støtter foreningen og en særlig tak til alle de der mødte op på årets generalforsamling.

Tak for de positive tilbagemeldinger og gode ideer I gav til det videre arbejde i foreningen.

Brug nedenstående link til referatet og bilagene.

Og husk at I altid kan komme med gode ideer, råd og vink, ris og ros her på byting@skagenbyting.dk

Venlig hilsen

Jens Vadet Poulsen

sekretær for Skagen Byting

Referat fra Skagen Bytings generalforsamling 2019

Bilag 1 Formandsberetning

Bilag 2 regnskab

Er der mon udsigt til oprydning og nye boliger på Kasernegrunden?

Kommunens økonomiudvalg har valgt at prioritere midler til opførelse af almene boliger i Skagen fra 2021. Viceborgmester Bjarne Kvist er i skagensavis.dk citeret for at sige, at det nu er er Skagens tur til at få tildelt kommunale  midler til grundkapital til almene boliger.

Det ville være kærkomment om boligforeningerne i Skagen, måske i fællesskab, kunne bebygge den gamle kasernegrund med tidssvarende lejeboliger. Grunden har nu ligget med byggetomter og rod i rigtig mange år.

Måske er der håb for boligtrængende og for forskønnelse af området – vi krydser fingre!

 

 

Hvordan skal Skagens detailhandels fremtid være?

Offentligt møde på Color Hotel den 2. april kl. 19

Se indbydelsen her invitation til offentligt møde om detailhandlen i Skagen

På baggrund af rådgivningsfirmaet COWI´s nyligt gennemførte rapport om detailhandlen i kommunen (se rapporten her detailhandelsanalyse ), ønsker kommunen at revidere kommuneplanens retningslinjer for detailhandlen.

Skagen Byting har især været glade for at rapporten anbefaler at:

  • prioritere understøttelsen af den attraktive og blandede bymidte i Skagen by
  • ikke at udlægge flere arealer til større kædebutikker i eller udenfor byens centrum, for at undgå at sådanne større indkøbscentre udvander og udkonkurrerer de mindre butikker i centrum
  • af samme årsag skal det undgås at give dispensationer til oprettelse af større butiksarealer i centrum

Læs her: Skagen Bytings bemærkninger til detailhandelsanalysen

Har du en mening om, hvordan kommunen skal lave rammerne for handelslivet i Skagen, så mød op og giv din mening til kende.

 

 

 

Projekt for nyt kunstmuseum i Skagen får støtte fra lokale og Frederikshavn kommune

Gennem længere tid har ihærdige og dygtige folk arbejdet for at etablere et nyt kunstmuseum for international kunst i Skagen. Det er indtil nu dels lykkedes at få etableret et samarbejde med Astrup Fearnly museet i Oslo (http://afmuseet.no/ ) og dels at få samlet kr. 610.000 i ekstern finansiering og i går bevilgede økonomiudvalget i Frederikshavn yderligere kr. 310.000.

Med disse penge er initiativgruppen kommet meget tættere på finansieringen af den forundersøgelse, der i alt koster 1.3 mio kr. og når den er på plads, vil projektet kunne komme videre med ansøgninger til finansiering af etableringen.

Bestyrelsen bag projektet består af:

  • Susane Røntved, direktør for Pure Vision
  • Kurt Kirkedal, tidl. borgmester
  • Mogens Schultz, direktør SE Packing System
  • Johannes Palsson, direktør Fiskernes Fiskeindustri

Kunsthistorikeren Dorthe Rosenfeldt Sieben vil blive projektleder i undersøgelsesfasen.

Læs initiativgruppens præsentation af projektet her offentliggørelse af ans frh kommune

Læs omtalen på Skagensavis.dk og i  lokalavisen Frederikshavn

 

Udvidelse af landevejen mellem Skagen og Ålbæk er nu besluttet

Den netop indgåede trafikaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti indeholder bl.a. penge til den længe ønskede udvidelse af landevejen mellem Skagen og Ålbæk. Det forventes at anlægsarbejdet påbegyndes i 2021, og når det står færdigt vil hele strækningen være 2+1 vej.

Se link til omtalen i skagensavis.dk :

https://www.skagensavis.dk/2019/03/13/erhvervsforening-glaeder-sig-over-udvidelse-af-vejen-mellem-aalbaek-og-skagen.html

Byrådet ændrer udvalgsbeslutning om musikstøj

På byrådsmødet den 27. februar besluttede et flertal udenom Venstre og Konservative at tilbagekalde udvidelsen af dispensationerne til høj musik i sommeren 2019. Reglerne for restauranters og spillesteders musik bliver derfor de samme som i 2018. Byrådet besluttede samtidig, at ordning skal evalueres efter sommeren, men besluttede ikke hvordan denne evaluering skal foregå.

Se omtalen i Skagensavis.dk:

https://www.skagensavis.dk/2019/03/01/byraadet-behandlede-oensker-om-og-klager-over-musik.html