Husk at tilmelde dig til borgermødet om Skolemarken

Mandag den 9. september kl. 19.00 på Kulturhus Kappelborg holder Frederikshavn Kommune, i samarbejde med Skagen Byting, Foreningen for udvikling af Skagens levende byrum og Skagen Rotary Klub, et borgermøde hvor alle indbydes til at komme med gode foslag og ideer til indretning og brug af Skolemarken.

Husk at du skal tilmelde dig ved at sende en mail til SILJ@frederikshavn.dk 

 

Læs Frederikshavns kommunes omtale af borgermødet

Dementi af tidligere udsendt orientering fra borgmesteren

logo

Skagen, den 27. august 2019

 

DEMENTI

 

Borgmesteren har gjort os opmærksom på at vi, i udsendelsen af referatet fra bestyrelsesmødet den 19. august, i orienteringen fra kontaktmødet med borgmesteren og kommunaldirektøren, har misforstået hendes orientering om det nye destinationssamarbejde om turismen. Der er således endnu ikke aftalt, hvordan det fremtidige kommunale driftsbidrag skal fordeles mellem Turisthus Nord og det nye destinationsselskab. Byrådet har besluttet at indgå i samarbejdet om det nye destinationsselskab og der arbejdes pt. bl.a. med at få strukturen på plads. Turisthus Nord er lovet deres kendte fulde driftstilskud i 2020.

 

Skagen Byting beklager den fejlagtige oplysning og undskylder for de misforståelser den måtte have afstedkommet.

 

Med venlig hilsen

 

Martin Knudsen

Formand for Skagen Byting

 

 

 

Forslag og ideer til den planlagte 2+1 vej mellem Skagen og Ålbæk

Vejdirektoratet afholdt den 22. august et borgermøde om den planlagte vejudvidelse, mødet fandt sted på Hotel Skagen Strand i Hulsig.

På mødet gennemgik Vejdirektoratet status for projektet og informerede om, at der nu skal iværksættes en VVM undersøgelse af konsekvenserne af projektet.

Der blev på mødet givet udtryk for stor modstand mod projektet fra sommerhusejere ved Ålbæk, mens Skagens havns erhvervsvirksomheder var meget positivt stemt for planerne om udvidelsen af vejen.

Vejdirektoratet opfordrer på deres hjemmeside alle til, inden 11. september, at sende meninger, ideer og forslag til projektet.

Link til Vejdirektoratets omtale og til indsendelse af høringssvar:  https://www.vejdirektoratet.dk/side/aalbaek-skagen

I SkagensAvis.dk kan man læse denne kommentar til mødet

Nye boligarealer i Skagen

Plan- og Miljøudvalget skal, på mødet den 13. august, tage stilling til kommunaldirektørens indstilling om at arbejde videre med at udlægge nye arealer til boliger, primært i Nordbyen langs Guldmajsvej og Bøjlevejen.

Der har været en såkaldt foroffentligheds høring om forslag til hvilke arealer der kan blive tale om.

Blandt de foreløbige indsigelser har Danmarks Naturfredningsforeningen i denne fase givet til kende, at de er imod dele af forslaget, dels fordi de foreslåede arealer har stor værdi som “korridorer” for flora og fauna i området, og dels fordi DN stiller spørgsmålstegn ved, om der er brug for yderligere boligarealer i Skagen, idet de peger på muligheder for bedre udnyttelse af allerede udlagte erhvervs- og boligarealer.

Efter Plan- og Miljøudvalgets behandling af forslaget følger en offentlig høring.

link til Plan- og Miljøudvalgets dagsorden 13.08.2019

Borgermøde om udvidelsen af landevejen mellem Skagen og Ålbæk

Vejdirektoratet inviterer til borgermøde om den påtænkte vejudvidelse mellem Skagen og Ålbæk.

Mødet finder sted den 22 august kl. 19.00 på Hotel Skagen Strand i Hulsig.

Alle interesserede opfordres til at komme med synspunkter, forslag og ideer til den VVM undersøgelse der nu skal danne grundlag for det videre arbejde med projektet.

Link til Vejdirektoratets omtale af mødet og projektet: https://vejdirektoratet.dk/side/aalbaek-skagen