Skagen Byting omdeler informationsfolder

Vi har netop fået lavet en ny folder, der fortæller lidt om Skagen Byting. Bestyrelsen vil i tiden frem til 6. oktober omdele folderen til alle husstande. Udover at informere om vores arbejde, håber vi at folderen vil betyde øget medlemstilgang, så vi kan forbedre Skagens Bytings muligheder for at påvirke forholdene, til gavn for alle vi skawboere.

Har du ikke senest den 6. oktober fået den nye folder, kan du skrive til os på byting@skagenbyting.dk, så vil vi sørge for at du får bragt en folder.

Skal vi have nye bolig- og erhvervsarealer i Nordbyen?

Plan- og Miljøudvalget har besluttet sig for, efter foroffentligheds fasen, at der skal arbejdes videre med planer om udlægning af nye arealer til boliger og erhverv, primært i Nordbyen.

Udpegede arealer til boliger ved :

 • Safirvej
 • Farmerstien
 • Nedre Mosevej
 • syd for Cronborgvej
 • ved Guldmajsvej

Udpegede arealer til erhverv ved:

 • Pastelvej
 • Bøjlevejen

Området ved Guldmajssøen var tidligere inde i planerne for nye boligområder, men er nu taget ud igen, efter at søen har opnået status som beskyttet natur.

Planerne vil komme i offentlig høring inden endelig vedtagelse

Du kan læse hele referatet fra udvalgets møde og se bilag med kort her: referat fra Plan- og Miljøudvalgsmødet 13. august 2019

 

 

Plan-og Miljøudvalget beslutter sig for flere sommerhuse i Hulsig

På møde i Plan- og Miljø udvalget den 13. august blev det besluttet, at der skal arbejdes videre med planer om at tillade at hotellejlighederne på henholdsvis Hotel Højengran og i Niels Skiverens Gård i Skiveren, skal kunne overgå til status som sommerhuse. Disse ændringer får ingen konsekvenser i form af nye bygninger eller landskabspåvirkninger, idet der blot er tale om at bygningerne overgår til en anden status.

Udvalget indstillede på samme møde, at der skal arbejdes videre med at overføre et ubebygget areal i Hulsig til sommerhusbyggeri. Det drejer sig om et områder der mod nord afgrænses af Kæruldvej og mod vest af Tranevej.

Fra Borgermødet 9. september om Skolemarken

Salen var fuld af interesserede og engagerede borgere, da vi i går var samlet for at komme med gode ideer og forslag til indretningen af Skolemarken.

I grupper fik vi lejlighed til at bidrage med vores egne forslag, og selvom vi var mange, var der forbavsende stor enighed om at der skal gøres noget, for at pladsen kan blive til gavn for såvel skawboer som gæster.

Forslagene var i hovedtræk:

Hvad vi gerne vil have

 • beplantning med træer og buske
 • mulighed for lege og spil for såvel børn som voksne
 • etablering af toiletter
 • opsætning af affaldsspande
 • gangbro over Chr.d
 • vandkunst med lyseffekter
 • højbede
 • hus med udlevering af legeredskaber m.m.
 • mulighed for at grille og spise madpakker under tag

Hvad vi ikke vil have

 • byggeri på grunden
 • p pladser

Kommunen vil nu samle alle de indkomne forslag og initiativgruppen, der består af Skagen Byting, Skagen Rotary og Foreningen for udvikling af Skagens levende byrum, vil herefter søge at finde veje for realisering af ønskerne.

Læs omtalen i Skagen Onsdag : borgermødet og Skolemarken 9. september 2019

Skagen Byting modtager midler fra Kultur-og Fritidsudvalget

Kommunens Kultur- og Fritidsudvalg har imødekommet vores ansøgning om kr.12.000 til gennemførelse af et borgermøde for skagboerne.

Hensigten med borgermødet er at starte en proces, hvor der sættes fokus på lokalsamfundets muligheder for at finde holdbare og bæredygtige veje for byens udvikling af turismen.

Vi siger tak for midlerne til Kultur-og Fritidsudvalget og vil nu gå videre med planlægningen af borgermødet.