Er Hvide Fyr til salg?

Hvide Fyr

Nej, heldigvis ikke!

De sidste dage har spøgefugle opsat et “til salg ” skilt foran det gamle fredede fyr – en pratical joke.

Det Hvide Fyr blev opført i 1747 som afløser for Vippefyret og virkede først ved en åben fyrkurv på toppen, denne blev senere erstattet af en lanterne.

Da det Grå Fyr i 1858 blev sat i drift, mistede Det Hvide Fyr sin betydning som landkendingsmærke for skibsfarten

Hjælp med oprydning af affald fra havet – og vind!

Frem til 6. december kan du deltage i en konkurrence, når du hjælper til med rensning af strandene ved Batterivej, Buttervej og Skiveren.

Frederikshavn kommune indgår, sammen med en række vestkystkommuner, i en kampagne for rensning af strandende for affald fra havene. Fokus er her på, hvad vi borgere selv kan gøre for at hjælpe med at holde naturen ren. Der udloddes adskillige “oplevelses-præmier” til de heldige udtrukne vindere.

Det er meget nemt at deltage – se nærmere om kampagnen og hvordan du deltager i konkurrencen her kystlotteri

Det er i øvrigt dejligt, at vi har så effektiv en strandrensning, takket være Kaj fra Park og Vej, der dagligt patruljerer med sin traktor og samler affald op på strandene fra Skiveren til Ålbæk. Kaj produktudvikler løbende og han har stået for udviklingen af de store kasser til affald der står på strandene på de vestvendte kyster. Stor ros for arbejdet og engagementet!

 

Modstand mod planerne om sommerhuse i Hulsig

Naboerne i grundejerforeningen Starholm Ejerlav er stærkt kritiske overfor kommunens planer om udstykning af ca. 80 sommerhusgrunde ved Kæruldvej i Hulsig. Modstanden skyldes først og fremmest, at området er et yndet område for bl.a. traner og hedelærker. Grundejerforeningen vil indbringe sagen for Planankenævnet, fordi de mener at kommunen har pligt til at lave en grundigere forundersøgelse inden arealet kan udstykkes.

Se Nordjyskes artikel om sagen her – dette link er desværre kun tilgængeligt for avisens abonnenter

 

Kunstrefugie på Grenen

Et afgangsprojekt fra tre nyuddannede civilingeniører fra Arkitektur & Design ved Aalborg Universitet har arbejdet med ideen om etablering af et refugie for kunstnere på Grenen. Projektet udstilles på Skagen Bibliotek fra den 24. oktober, hvor der er fernisering fra kl 16 til 18, og frem til 23. november.

Udgangspunktet for projektet har været at skabe en nyfortolkning af den traditionelle “Skagen arkitektur”.

Lærke Hedely Jansen, der er her fra Skagen, og er en af de tre ingeniører, har netop startet eget arkitektfirma her i byen.

Læs Skagens Avis omtale her

 

Ingen midler fra Realdania til klimasikring i Skagen

Kommunen havde søgt midler fra Realdania til et pilotprojekt der skulle afklare, hvilke løsninger der kan findes for at Skagen kan klare de stigende vandstande, som vi allerede nu døjer med visse steder.

Desværre har Realdania givet afslag på ansøgningen og derfor er arbejdet med åbning af Hvidegrøften sat på hold, indtil der er fundet en løsning på den stigende vandstand i Bankekvarteret.

Geopark – mulighederne skal undersøges nærmere

Plan- og Miljøudvalget besluttede på møde den 1. oktober  at få udarbejdet et forprojekt, der skal afdække potentialerne i etablering af en Geopark. Der peges bl.a. på Råbjerg Mose, Hulsig Hede og Grenensporet som områder der potentielt ville være centrale elementer i en Geopark i Frederikshavn kommune.

Udvalget besluttede at sende sagen til Teknisk Udvalg med henblik på at finde midler til forprojektet.

 

Hvad er en Geopark læs hos Wikipedia