Nyt sommerhusområde i Hulsig

Plan- og Miljøudvalget har indstillet at byrådet vedtager, at der kan bygges ca. 40 sommerhuse på arealet ved Tranevej/Kæruldvej i Hulsig..

Med denne beslutning har man alene imødekommet de indkomne indsigelser fra Hulsig og Omegns Borgerforening, Starholm Ejerlav og Danmarks Naturfredningsforening, ved en reducering af de oprindeligt foreslåede 80 til 90 sommerhuse.

Begrundelsen for afvisningen af klagerne er, at det ikke vurderes at projektet får væsentlig betydning for miljøet.

Arbejdet med nyt kommunalplantillæg om detailhandlen i kommunen

Frederikshavn kommune fik i 2018 udarbejdet en detailhandelsanalyse bl.a. for at kunne fastlægge prioriteringerne og rammerne for den fremtidige udvikling af detailhandlen. Analysen fastslog at detailhandlen i Skagen trækker hele fremgangen i kommunen på dette vigtige felt!

Analysen har, i en foroffentlighedsfase, været præsenteret for bl.a. handelsstandsforeningerne og Turisthus Nord. Skagen Byting fik også mulighed for at deltage i processen, hvor vi først og fremmest har prioriteret at sikre, at vi bevarer det nuværende aktive handelsliv i bymidten og ikke giver mulighed for udbygning af større butikscentre i byen eller periferien.

I Skagen Byting er vi meget tilfredse med at det indstilles:

  • at den eksisterende detailhandelsstruktur i Skagen vil ligge til grund for udformning af kommunalplantillægget for detailhandel.
  • at der lægges op til at fastholde den eksisterende struktur med en koncentration af butikker i bymidten og fastholde rammerne for de eksisterende detailhandelsområder.

Der skal nu udarbejdes et kommunalplantillæg, som herefter vil komme i offentlig høring.

 

 

Musikstøj fra byens restauranter

På møde i Plan-og Miljøudvalget den 5. november skulle udvalget  bl.a. tage stilling til, om den nuværende restaurationsforskrift skal videreføres i 2020.

Forskriften fastsætter et generelt højere niveau for støj fra restauranterne i Skagen bykerne, end der tillades i resten af kommunen – svarende til en tredobling af støjniveauet. Herudover er der adgang, for hver af restauranterne i området,  til at søge op til 10 dages dispensationer fra støjgrænserne, hvilket betyder at der kan spilles uden nogen øvre støjgrænse. Samme vilkår er også tilladt i dagene, hvor Skagen Festivalen afholdes.

Du kan finde restaurationsforskriften her

Du kan se de dispensationer der er givet i 2019 her

Et flertal i Udvalget tiltrådte indstillingen om at den nuværende ordning fastholdes. Erik Kyed Trolle fra Socialdemokratiet begærede sagen behandlet i byrådet.