Godt Nytår

Skagen Byting ønsker alle et godt nytår.

Vi takker jer der, gennem medlemskab af vores forening og deltagelse i vores arbejde og arrangementer i årets løb, har vist interesse for Skagen Byting.

Vi har støt stigende medlemstal og vi håber at den positive interesse vil fortsætte i det nye år, så Skagen Byting fortsat kan værne om vores dejlige by og samtidig igangsætte, støtte og udvikle projekter til gavn for vores by.

Vi fortsætter arbejdet i det nye år og håber at alle gode kræfter stadig vil bidrage.