Referat fra bestyrelsesmødet d. 24-11-20.

Referat fra Skagen Bytings bestyrelsesmøde d. 24. november 2020.
Tilstede var formand Erik Hatt, kasserer Jørgen Fink Petersen, Michael Jørgensen, Helle Christensen & Hanne D. Heilmann. Afbud fra Chresten Sloth Christensen samt suppl. Hans Nielsen.
1. Nyhedsbrev fra næstformand fremsendt til videre formidling.
2. Referater udarbejdes af sekretær Hanne Heilmann og bestyrelsesmedlem Helle Christensen.
3. Hjemmeside og FaceBook vil blive tjekket og opdateret.
4. Indsatsområder.
A. Turist samarbejdet arbejdes der ihærdigt på, at såvel guidning og formidling kan udøves af lokale folk. Destination Nord arbejder på at beholde udlejning af sommerhuse m.m.
B. Vedr. stranden. Dette er ej glemt, men ligger foreløbig i dvale.
C. Udviklingsworkshop var positivt, og der kan arbejdes via dette fremover.
D. Akut bilen er stationeret hele året i Skagen.
E. Skolemarken arbejdes der fortsat på i positiv retning, da flere aktører er med i samarbejdet for at få dette bynære område til at blive et aktivt grønt område, som lokale borgere og turister gerne vil bruge.
F. Skagen Havn. Også her skulle alt gå i lignende positiv retning.
G. Møde med Borgmester Birgit Hansen er udsat, men stadig positiv for Skagen Bytings ønske om ad hoc møder jf. gl. aftale.
H. Byudviklingsråd /nationalt/ lokalt borgerting blev udsat til det nye år.
Obs på 3 nye byudviklingsområder i Nordbyen (indsigelsesfrist senest.30 dec. 2020)
I. Damstederne jævnfør skrivelse orienteret om. Der er dog mange ubekendte og praktiske problemer, der skal diskuteres og fremlægges til forhåbentlig gode løsninger fremover.
J. Gamle sager: Krydstogtbesøg, Værftsudvidelse, Kystsikring samt hotelprojekt på Rolighedsvejs afsluttet. By belysning? Kasernegrunden stadig en skamplet. Musikstøj vil stadig være en gene og til debat, hvor imod projektet ved auktionshallerne er et fremtidsønske.
5. Økonomien blev alle informeret om. Var ok. Annonce 7. december X 2, og medlemmerne får opkrævning tilsendt midt i januar til betaling i februar 2021.
6. Brev fra P. Højlund, der ikke kunne tiltræde.
7. Nyhedsbrev udsendes snarest og ligeledes en jule/nytårshilsen.
8. Næste bestyrelsesmøde møde er d. 19. januar 2021 kl. 16.00.
HH/HC