Udsættelse af generalforsamling

Skagen d. 14. marts 2021.

 

Kære medlemmer af Skagen Byting.

 

Som I sikkert har bemærket, har der ikke været indkaldt til      generalforsamling, hvilket skyldes Covid-19 restriktionerne. Vi må igen igen udsætte denne, som skulle have været afholdt her i marts.

Vi håber stadigvæk på normale tilstande, så vi kan komme videre med arbejdet i vores forening.

 

 

Venlig hilsen

Erik Hatt

Formand

 

 

Nyhedsbrev vedr. Covid19 vacciner.

Til formanden for regionsrådet

Ulla Astman

 

                                                                                Skagen, den 4. marts 2021

 

Vedrørende udrulningen af vacciner.

Den danske regering og det danske folketing har generelt truffet gode og fornuftige beslutninger. vedrørende corona, men når beslutningerne skal udmøntes i praksis, opstår der ofte problemer. Lige nu vedrørende udrulningen af vacciner.

Skagen Byting modtog tidligere klager over testkapaciteten i byen, men den er heldigvis relativt hurtigt kommet op at køre. Tak for det.

Vedrørende vaccinationer burde det ikke være nødvendigt at forklare det uhensigtsmæssige i, at skagboerne – herunder ældre og syge – skal køre eller køres 40 km til vaccinationer i Frederikshavn, medens kun få med kompetence til at vaccinere skal køre den anden vej, hvis der oprettes et vaccinationscenter i byen.

Skagen Byting anmoder derfor om, at du hurtigst muligt og i samarbejde med Frederikshavn Kommunes borgmester sørger for den nødvendige hjælp til booking, og at der bliver oprettet et vaccinecenter i Skagen

 

Venlig hilsen.

 

Erik Hatt

Formand for Skagen Byting

 

Kopi til borgmester Birgit S. Hansen

 

 

 

 

 

 

Nyhedsbrev Marts 2021

01.03.21

 

Nyhedsbrev fra Skagen Byting

 Kære medlemmer af Skagen Byting.

Dette nyhedsbrev sendes til jer primært for at underrette om,

at vi på grund af Coronarestriktionerne må udsætte vores

generalforsamling, der skulle have været afholdt i marts 2021.

Når oplukningerne af samfundet tillader det, vil vi fastsætte en

dato for generalforsamlingen, som da vil blive annonceret.

 

Som det nok har fanget jeres opmærksomhed, har der ikke

været den store aktivitet i vores forening i det forgangne år –

dels på grund af den generelle samfundssituation men også

fordi, vi mangler noget energi i foreningens bestyrelse. Der har

efter sidste generalforsamling været to tomme pladser i

bestyrelsen. Derfor vil den siddende bestyrelse, hermed bede

alle medlemmer om at overveje, om der er nogen, der sidder

inde med energi/lyst til at indgå i dette arbejde.

Når ”alt” igen bliver normalt, vil der være en række spændende

og interessante ting at tage fat på. Vi ser frem til at høre fra

interesserede – enten før eller under den kommende general-

forsamling.

Foreningens kontaktoplysninger findes på vores hjemmeside.

 

Med venlig hilsen

Erik Hatt

Formand