Brev til Borgmester Birgit S. Hansen

 

Borgmester

Birgit S. Hansen

Frederikshavn Kommune

 

Vedrørende ny infrastruktur med fokus på el lade stationer.

 

Kære Birgit.

 

Først vil vi sammen med dig og andre f.eks. Jens Borup glæde os over, at 2 + 1 vejen mellem Aalbæk og Skagen er med i regeringens plan for fornyelse af infrastrukturen i Danmark.

 

Dernæst vil vi bede dig imødekomme vort ønske vedrørende udarbejdelse af en lokal plan for el – lade stationer i Skagen. 

 

Det fremgår af regeringens plan, at staten vil medvirke til oprettelse af lade stationer langs egne veje, medens det af kortmaterialet fremgår, at den nordligste station vil blive planlagt etableret i Frederikshavn. Det betyder, at Skagen  ikke vil få andre lade stationer end de små og langsomme, vi kender, medmindre andre tager over.

 

Vi tvivler stærkt på, at dette vil ske på kommerciel vis, og derfor vil vi gerne sammen med kommunen finde frem til de lokale interessenter, der inden 2035 kan få glæde af en ”ladepark” i byen. Her taler vi om de skagboer, der bor i boligblokke, om turisterne og ikke mindst turisterhvervene og handelsstanden.

 

Vi skal derfor anmode om et møde, hvor kommunen fortæller os om sine planer på området, og hvor vi fremlægger vores forslag til proces og vores vision.

 

Med venlig hilsen.

 

Chresten Sloth Christensen

Næstformand for Skagen Byting.

Læserindlæg

 

Læserindlæg

 

Regionsrådsformand Ulla Astman har nu svaret Skagen Byting på det 2. åbne brev, tinget har sendt regionen vedrørende vaccination for covid-19

 

Svaret er meget venligt, og Astman roser Bytinget for engagementet i sagen. 

 

Herefter gentager formanden, at udgangspunktet stadigvæk er, at der vaccineres eet sted pr. kommune, når der ses bort fra borgere med særlige behov jf. sygdom mv. Det ses ikke af brevet, om beslutningen om vaccination eet sted i kommunerne er truffet af regionen eller statslige myndigheder, men tidligere har vi fået at vide, at en yderligere decentralisering blandt andet beror på, hvor mange vacciner Danmark modtager hvornår.

 

Brevet slutter således:

”I regionen er vi opmærksomme på ønsket om lokal vaccination i Skagen til den brede befolkning. Jeg vil sikre, at holdet, der planlægger vaccinationsindsatsen, har ønsket for øje, når de videre planer lægges”.

 

Vi kan jo så håbe på, at de videre planer lægges, inden alle over 50 år er vaccinerede!!

 

Chresten Sloth Christensen

Næstformand for Skagen Byting

Brev til Ulla Astman

 

Regionsrådsformand Ulla Astman.

Ullaa@rn.dk

Region Nordjylland

 

Emne: vedrørende vaccinationssteder

 

Kære Ulla Astman.

 

I  Skagen Bytings formands fravær er det undertegnede, der som næstformand fortsætter kommunikationen:

 

Tak for dit venlige brev til Bytinget, dateret den 23. marts 2021. Det glæder os at se, at regionen tager sig særligt af ældre med særlige behov samt af syge og sengeliggende.

 

Vi kan desuden af referatet fra Regionsrådets forretningsudvalgsmøde den 22. marts se, at der forventes etableret 5 fleksible vaccinationssteder i Frøslev, Skørping, Brovst, Byrum, og Brønderslev, men det fremgår ikke hvor tit disse fleksible vaccinationssteder skal være åbne og hvilken økonomi der er forbundet hermed. 

Er der praktiske eller økonomiske forhold, som gør, at det ikke er muligt at tilføje Skagen til listen over lokaliteter, hvor der kan etableres fleksible vaccinationssteder? Vi har lokale erhvervsdrivende, som har tilbudt at stille egnede lokaler til rådighed uden beregning.

 

 I dit brev til os, ser vi med glæde, at I er i kontakt med de praktiserende læger. Vi har noteret, at denne kontakt også vedrører særligt sårbare grupper. Hvis et fleksibelt vaccinationsted ikke er en mulighed, vil vi anmode jer om at beslutte, at alle skagboer kan tilbydes vaccination hos de praktiserende læger?

 

Argumentationen for at vaccinere i Skagen  er, at bysamfundet Skagen er det eneste eller et af de få bysamfund, der ligger mere end 40 km fra et vaccinationssted, og  forslaget om samarbejde med  de praktiserende læger skyldes,  at PLO på landsplan har været ude med kraftig kritik af, at de praktiserende læger ikke har været særlig meget inddraget i arbejdet med testning og vaccination vedrørende corona.

Her kunne Skagen være en prøvesten på, om myndighederne – her Region Nordjylland – og PLO kan nå hinanden i en fornuftig og økonomisk bæredygtig aftale.

 

Med venlig hilsen.

 

Skagen den 25. marts 2021

 

Chresten Sloth Christensen/chresten.Sloth1@gmail.com

Næstformand i Bytinget.

Svar fra Ulla Astman


Kære Erik Hatt

 

Tak for din henvendelse på vegne af Skagen Byting.

 

Du ønsker et lokalt vaccinationscenter i Skagen med særlig tanke på de ældre og syge borgere i byen.

 

I forbindelse med vaccination af den såkaldte gruppe 2 (+65årige med praktisk hjælp og personlig pleje i hjemmet), havde vi et pop-up vaccinationscenter i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Det var dog helt særligt og iværksat af hensynet til en meget sårbar gruppe af borgere.

 

Pt. har regionen ingen planer om at oprette flere vaccinationscentre. Men vi er opmærksomme på, at sikre et vaccinationstilbud til de borgere, der ikke har mulighed for at transportere sig til et vaccinationscenter. Vi har blandt andet iværksat en ordning, hvor borgere, der er svært immobile og typisk sengeliggende, har mulighed for at blive vaccineret i eget hjem.  

 

Derudover vil vi i samarbejde med de praktiserende læger også se på mulighederne for at tilbyde vaccination lokalt, fx ved egen læge, for en række borgere, med særlig fokus på de ældre og sårbare. Det vil ske i takt med, at de nødvendige vacciner er tilgængelige.

 

Med venlig hilsen

 

Ulla Astman

Regionsrådsformand
Telf.nr.: 97 64 99 78

E-mail: ullaa@rn.dk

REGION NORDJYLLAND
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Ø
www.rn.dk

 

Brev til Ulla Astman

 • Regionsrådsformand Ulla Astman.

  Ullaa@rn.dk

  Region Nordjylland

  Emne: vedrørende vaccinationssteder
  Kære Ulla Astman.
  I  Skagen Bytings formands fravær er det undertegnede, der som næstformand fortsætter kommunikationen:
  Tak for dit venlige brev til Bytinget, dateret den 23. marts 2021. Det glæder os at se, at regionen tager sig særligt af ældre med særlige behov samt af syge og sengeliggende.
  Vi kan desuden af referatet fra Regionsrådets forretningsudvalgsmøde den 22. marts se, at der forventes etableret 5 fleksible vaccinationssteder i Frøslev, Skørping, Brovst, Byrum, og Brønderslev, men det fremgår ikke hvor tit disse fleksible vaccinationssteder skal være åbne og hvilken økonomi der er forbundet hermed. 

  Er der praktiske eller økonomiske forhold, som gør, at det ikke er muligt at tilføje Skagen til listen over lokaliteter, hvor der kan etableres fleksible vaccinationssteder? Vi har lokale erhvervsdrivende, som har tilbudt at stille egnede lokaler til rådighed uden beregning.
   I dit brev til os, ser vi med glæde, at I er i kontakt med de praktiserende læger. Vi har noteret, at denne kontakt også vedrører særligt sårbare grupper. Hvis et fleksibelt vaccinationsted ikke er en mulighed, vil vi anmode jer om at beslutte, at alle skagboer kan tilbydes vaccination hos de praktiserende læger?

   

  Argumentationen for at vaccinere i Skagen  er, at bysamfundet Skagen er det eneste eller et af de få bysamfund, der ligger mere end 40 km fra et vaccinationssted, og  forslaget om samarbejde med  de praktiserende læger skyldes,  at PLO på landsplan har været ude med kraftig kritik af, at de praktiserende læger ikke har været særlig meget inddraget i arbejdet med testning og vaccination vedrørende corona.

  Her kunne Skagen være en prøvesten på, om myndighederne – her Region Nordjylland – og PLO kan nå hinanden i en fornuftig og økonomisk bæredygtig aftale.
  Med venlig hilsen.
  Skagen den 25. marts 2021

  Chresten Sloth Christensen/chresten.Sloth1@gmail.com

  Næstformand i Bytinget.