Referat fra bestyrelsesmødet d. 18.05.21

Referat fra Skagen Bytings bestyrelsesmøde d. 18. Maj 2021.

Tilstede var formand Erik Hatt, kasserer Jørgen Fink Petersen, Helle Chr. og Hanne Heilmann. Desværre var næstformand Chresten Sloth Christensen, suppleanterne  Michael Jørgensen og Hans Nielsen forhindret.

 1. 1. Siden sidst er ikke meget ændret. På grund af diverse Corona restriktioner har mangt og meget ligget stille – også i kommunal regi, og dermed også berørt os i Bytinget, og derfor har mødeaktiviteten været stærkt begrænset.

Mødet med borgmesteren d. 18.12.20 blev kommenteret positivt. Siden har Michael, Chresten og Jørgen været aktive. Formand Erik Hatt orienterede om sin deltagelse i tv i forbindelse med Klitsagen på Sønderstrand.

2.  Referatet fra forrige møde blev accepteret, og man talte om den i forvejen meget udskudte dato for en generalforsamling.

Dato for generalforsamlingen blev fastlagt til tirsdag d. 17. august 2021 kl. 19.00.

 1. Nyhedsbrevet og nytårshilsenen i dec. 2020 blev udsendt via Skagen Bytings hjemmeside. Ligeledes vil generalforsamlingen blive annonceret på hjemmesiden, i Netavisen samt SkagenOnsdag jævnfør reglerne – varslet ca. 3 uger før. Generalforsamlingen afholdes i Skagen Kultur – og Fritidscenter i ”Glassalen”.
 2. Indsatsområderne:
 3. A. Skagen Byting håber, at de to turistorganisationer fremover vil samarbejde konstruktivt.
 4. B. strandene orienterede Jørgen om, at der igen skulle ansøges om midler til noget, der kan forbedre eller opføres på de bynære strande på østsiden, såvel som vestsiden.
 5. Udviklingsworkshop: Her manglede vi Michael, men den sag er vist stadigvæk i gode hænder.
 6. Lægevagt. Det lykkedes at få akutbilen til Skagen hele året. Vi fik mulighed for at blive covid testet i kælderen på vores tidligere Skagen Rådhus. Desværre lykkedes det ikke at få et vaccinationssted i Skagen, derfor måtte de fleste Skagen borgere tage turen til Frederikshavn.
 7. Vedr. skolemarken så skal der vist nok fremlægges en plan ret så hurtigt, for at kunne være med i dette projekt. Tre borgermøder har været afholdt uden den helt store effekt, men håbet er lysegrønt, og måske kan Skagen Byting nå at tage et initiativ inden 1. juni.
 8. Skagen Havn: Diverse ønsker for Skagen Havn er indfriet, og lystfisker platformene er en succes.
 9. Ladestandere/stationer: Her ønsker man fra Skagen Bytings side at ligge pres på de private virksomheder, thi flere har installationer og tilbyder sig, men det er elværker, der skal bestemme hvor og hvad, der kan gennemføres realistisk og mest økonomisk. (Jørgen og Chresten har haft et godt møde).
 10. Byudviklingsråd /nationalt/ lokalt borgerting:  Chresten Sloth Christensen og flere med ham går ind for at Skagen har et byting – en stemme fra borgerne her til Frederikshavn Kommune. Derfor er det yderst vigtigt, at vi får vores medlemmer ”på banen” og gerne flere endnu til at melde sig ind, og på denne måde deltage i udviklingen af gamle Skagen Kommune, i byerne og på landet samt de store naturområder heromkring.
 11. Damstederne er nu nærmest totalt ryddet, men der mangler oprydning af fældede træer. Området benyttes på kryds og tværs. Slitage af de sårbare klitter er voldsomme. Vedligeholdelse af grusvejen fra byen til Den Tilsandede kirke, og hvad der kan tillades og ikke på det fredede område burde ved informationstavlerne stå mere tydeligt, men der ventes på udmelding fra Frh. Kommune.
 12. Udstykningsplanerne i Nordbyen er stadig aktuel, ligesom andre planer muligvis er på stand by. Guldmajssøen og Grenen er blevet attraktive områder med gode stier, men lignende områder hist og pist bør også holdes i forsvarlig standard på såvel de store gennemkørselsveje, små veje og samtlige stier og grusveje til gavn for skagboerne og de mange turister.
 13. En række gamle sager blev blot løseligt gennemgået. Noget er planlagt, men afventer videre forløb igennem systemet.
 14. Økonomien/regnskab blev flot fremlagt af Jørgen, og accepteret af revisor og bestyrelse.
 15. Generalt om fremtiden: Vi vil gøre en ekstra indsats for at hverve flere medlemmer og prøve at gøre mere for vores nuværende gruppe medlemmer, thi Coronatiden har desværre også i Skagen Byting begrænset os på mange måder.
 16. På valg er to af vores medlemmer i bestyrelsen.
 17. Mødet blev afholdt hos Helle, der atter tog imod og hyggede om os.

 

 

HH/HC