Årsberetning 2021

Årsberetning

 

Det er lidt specielt at skulle give en årsberetning, efter et år hvor det ikke har været muligt at holde ordinær generalforsamling indenfor vedtægternes bestemmelser. Igen og igen har vi i de sidste 2 år måttet erkende at vores hverdag er fuldstændig forandret.

 

Da det ikke lykkedes at få valgt en hel bestyrelse ved sidste generalforsamling har vi i det sidste år måttet fungere med en reduceret bestyrelse. Oveni det har corona- betingelserne gjort det svært bare at holde et bestyrelsesmøde. Sygdom og andre personlige forhold oveni coronrestriktionerne har gjort at vores arbejde i foreningen er haltet afsted. Disse forhold har desværre nok også reduceret medlemsopbakningen.

 

Når vi nu skal se på de indsatsområder vi -på trods- alligevel har kunnet gøre vores indflydelse gældende kan vi pege på

 

  1. Indvielsen af lystfiskerpladserne på den nye mole i forbindelse med netop afsluttede havneudvidelse. Vi har jo her været med initiativtagere bl.a. med ansøgning om økonomisk støtte fra fritidsrådet.

 

  1. Vi har igen som i de forgangne år været med i arbejdet for at forbedre forholdene på “Skolemarken”. Helt fra foreningens start har dette projekt været et væsentligt indsatsområde.

I forbindelse med andre organisationer og med økonomisk støtte fra Skagenbyfond har vi været med til at få udarbejdet et spændende forslag til omforandring af “Skolemarken” udarbejdet af arkitekt og kunstner Jeppe Hein. Planerne har været fremlagt på Kappelborg til vurdering og orientering. Vi venter nu på kommunens opbakning.

 

  1. En del af bestyrelsen har deltaget i en gruppe der har arbejdet med strandforbedring vest for havnen. Foreningen har ydet økonomisk støtte til udarbejdelsen af en plan for området udarbejdet af et arkitektfirma. Denne plan skulle gerne munde ud i at kommunen udfører planen.

 

  1. Vi har gennem et af bestyrelsesmedlemmerne rettet henvendelse til kommunen om forbedring af stien/vejen ud til Den Tilsandede Kirke. Vi er ikke nået i mål med dette men indsatsen fortsætter.

 

  1. Vi har rettet henvendelse til -og været til møde med kommunen om etablering af bil-ladestationer. Det er en svært overskuelig problemstilling da der er mange aktører involveret.

 

  1. Vi har sendt et åbent brev til Regionsformand Ulla Astman for at få indrettet vaccinations steder i Skagen. Vi påberåbte et nærhedsprincip. Selv om vi blev bakket op af borgmesteren hjalp det ikke meget, men regionsformanden svarede pænt.

 

7.En af vores mærkesager – grundlovsmødet – har vi igen måttet aflyse. Årsagen kender alle vist.

 

Udover ovennævnte har Bytinget haft mulighed for at udtale sig -igennem Dr ,TV2 Nordjyllands radio – om verserende sager i vores nærområde. Det er fjernelse af toppen af nogle klitter v. Fyrbakken og planer om at etablere – udvidelse til en 2+1 vej mellem Skagen og Ålbæk,  som medierne ville høre vores mening om.

 

Til sidst vil jeg rette en tak til mine bestyrelseskolleger og særligt dem der har stået med de tekniske udfordringer med regnskaber/hjemmeside/Facebook/referater/udsendelser af indkaldelser til div. møder

Til sidst vil jeg udtrykke et håb om vor forening må leve videre på bedste måde.

Venlig hilsen

Erik Hatt

 

 

 

 

 

 

Projekt Kappelborg – Mellem himmel og hav.

Skagen d. 2. august 2021.
Kære medlemmer af Skagen Byting.
Denne lille skrivelse for at informere/erindre om fremlæggelsen af et nyt projekt for Skagen Bypark (Kappelborgs skolemark).
Det er et spændende projektforslag kaldet Kappelborg – Mellem himmel og hav. Projektforslaget er udarbejdet af den danske kendte
arkitekt/kunstner Jeppe Hein.
Initiativgruppen er bredt sammensat, hvilket der også fremgår af
Kulturhus Kappelborgs hjemmeside. Her finder man i øvrigt også andre praktiske oplysninger om udstillingen/projektet.
Plancherne vil være udstillet frem til d. 18. august 2021.
Med venlig hilsen
Erik Hatt
Formand