Referat af bestyrelsesmøde 7. december 2021.

Referat af Bestyrelsesmøde. Skagen Byting. 7. december 2021

Kappelborg. Mødelokale 1. sal.

1. Siden sidst:

A: Skolemarken, B.: Gl. Kirkesti, C: Elladestationer. D: Byudvikling. E: Byrådsvalget F: Medlemsmøde. G: Medlemsliste

A: Finansieringsfrist efteråret 2022.

B: Renoveringen udført.

C: Foreningen modtager liste over mulige placeringer fra kommunen

D: Intet nyt.

E: Flere positive tilbagemeldinger fra nyvalgte på lykønskningsmail.

F: Corona forhindrer sandsynligvis et møde i foråret.

G: Jesper udfærdiger Cloud-dokument, der er basis for kollektiv kommunikation med medlemmerne. Sekretær og kasserer kan redigere og notere nye indmeldelser og udmeldelser, så dokumentet altid er aktuelt og ajourført.

2. Sommerens forløb.

Den aftalte proces vedrørende frembringelse af data og personlige oplevelser er i gang.

Vedrørende det videre arbejde har vi besluttet at arrangere et møde med de lokalt valgte byrådsmedlemmer i februar. Bestyrelsen skal drøfte, om denne beslutning skal fastholdes eller om mødet skal ændres til et senere tidspunkt eller til et arrangement i forlængelse af vores generalforsamling

Bestyrelsen besluttede efter positive tilbagemeldinger fra kommunen og tilbud om møde med Destination Nord at arbejde videre sagen. Det er aftalt, at bestyrelsen selv skal kontakte politiet vedrørende statistiske oplysninger, og at foreningen samler flest mulige data forud for møde med kommunen efter nytår, hvor Corona forhåbentlig ikke har samme tag i os som nu.

3. Bystranden.

Jørgen Fink Pedersen og Michael Jørgensen har siden sidste møde arbejdet videre med ideen om Bystranden.

Bestyrelsen skal kende status og drøfte de næste skridt.

Jørgen Fink havde udarbejdet referat fra positivt møde med havnedirektøren. Foreningen skal straks i det nye år have en projektorganisation på plads. Foruden søsportsforeningerne har Erhvervsforeningen og Toppen af Danmark ytret ønske om at være med, medens Havnen ikke ønsker at være med i projektorganisationen, men er positiv over for et samarbejde. I Jørgens fravær påtog Michael sig taktstokken og kontakter Jørgen vedrørende det videre arbejde.

3. Bytingets fremtid.

Bestyrelsen har besluttet, at der ikke skal holdes mere end 4—5 møder + generalforsamling pr. år. Det forudsætter, at medlemmer arbejder selvstændigt med udvalgte emner, og at medlemmerne svarer på de spørgsmål, andre medlemmer af bestyrelsen stiller mellem møderne.

Bestyrelsen skal desuden drøfte, om skagboerne skønnes fremover at have behov for Bytinget, hvem der er på valg, og om hvert enkelt medlem har forslag til nye medlemmer i af bestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede at drøfte punktet på et nyt møde den 15. februar 2022. Alle er fortsat meget engagerede, men Corona forhindrer bestyrelsen i at udføre sine intentioner – jf. 1.F og punkt 4 herunder fuldt ud. Bestyrelsen håber, at det allerede i februar lysner så meget, at vi kan se, hvad der er muligt frem til sommeren, og hvad der ikke er muligt. Et medlemsmøde om arkitektur og et virksomhedsbesøg drøftedes, men kan næppe realiseres i foråret.

4. Grundlovsdag.

Det er jf. Corona og punkt 3 et spørgsmål, om vi skal afholde grundlovsdag i 2022.

Hvis svare er ja, skal der udarbejdes program og vedhæftede to do liste gennemgås.

Bestyrelsen skal desuden sætte navn på taler, musik og evt. talent

Punktet blev jf. punkt 3 udsat. Dog kontakter formanden en mulig taler, medens sekretæren kontakter mulige musiske talenter.

5. Mødedatoer.

Næste møde: Tirsdag 15. februar 2022.