Referat af bestyrelsesmøde 14. juni 2022.

Referat af bestyrelsesmøde i Skagen Byting tirsdag 14. juni 2022.

Deltagere: Jørgen Fink, Jesper Hegaard, Jane Bengtsen, Hanne Heilmann og Chresten Sloth Christensen.

Dagsorden:
1. Siden sidst.
Herunder byvandring vedrørende turisme, Bystranden, ydernumre og børnetandpleje i Skagen samt tog og cykler.
Jane Bengtsen fortalte, at Bandholm (Beboerforeningen for Skagen centrum) havde fået lov at dominere, og at byvandring nok havde vist, hvor fester kan foregå, men ingen pejling af en løsning. Bytinget bliver desværre nødt til at hage sig fast i denne sag, hvis de skal ske forandringer.
Jørgen Fink fortalte om arbejdet med Bystranden, og resten af bestyrelsen konstaterede, at han havde fået sin sag for.
Hanne Heilmann fortalte om ydernumre til bl.a. fodterapi og valgte, at hun selv ville arbejde videre med sagen.
Chresten Sloth fortalt om sit læserbrev vedrørende børnetandpleje og fik opbakning til i Bytingets navn at forfølge sagen.
Bytinget tager imod tilbuddet om at markedsføre nye tiltag om brug at tog med cykler i toget eller på stationerne. Chresten Sloth og Hanne Heilmann stiller op til fotografering den 22. juni kl. 8.30.
2. Skolemarken.
Formanden har drøftet den aktuelle situation med Allan Kastor og Lars Illum og foreslår, at Jørgen Fink Petersen og han selv repræsenterer Bytinget i det ene eller to møder, der måtte blive indkaldt til inden 1. september.
Jørgen Fink og Chresten Sloth repræsenterer Bytinget i arbejdsgruppen frem til 1. september 2022.
3. Evaluering af grundlovsfesten.
Jesper og Hanne fortjener stor ros!
Desuden var Vor Herre var med os, men er han også det næste år?

Bestyrelsen bakkede op om rosen til arrangørerne i Bytingets midte, men der blev ikke besluttet, hvor grundlovsmødet skal afholdes i 2022. Tanken om, at arrangementer hvert år afvikles et nyt sted blev derimod bragt i spil.
4. Byudvikling.
Byudvikling i Skagen er prioriteret som nummer 3 og sidst af det, der skal ske i de 3 hovedbyer (Frederikshavn, Sæby og Skagen).
Bytinget skal have 1. drøftelse af, hvordan skagboerne kan sikre sig mest mulig indflydelse på udviklingen af deres egen by, og hvilken rolle Bytinget kan/skal spille
Formandens forslag til udtalelse vedrørende værftets nye tørdok blev godkendt med den bemærkning, at der gerne må anvendes hærdet glas mod værftsvej, som forbipasserende kan følge arbejdet i dokken.
Bestyrelsen besluttede jf. næste punkt, at foreningen i efteråret 2022 vil afholde et møde med byrådsmedlemmer valgt i Skagen for at pejle byens, især midtbyens fremtid.
5. Bytinget i efteråret.
Bestyrelsen skal drøfte, hvilke initiativer Bytinget skal fremme i efteråret og hvordan.

Bestyrelsen besluttede at afholde næste møde den 23. august for bl.a. at tilrettelægge mødet med
de lokal valgte byrådsmedlemmer.
6. Evt.
Formanden fortalte uden optimisme om ideerne om en lokal forankret el – lade station.

Grundlovsmøde 5. juni 2022 – Baghaven v/Anchers Hus

Grundlovsfest i Skagen.

Gld_22_Kresten Gld_22_Baghaven#2 Gld_22_Madicken
Kresten Skeel Langvold analyserende i sin forrygende grundlovstale i Baghaven i Skagen fra en ny og uventet vinkel.
Ca. 90 deltagere hørte ham udnævne partierne til ekkokamre for bestemte samfundsgrupperinger og et levn fra standssamfundet, det samfund, som grundloven netop skulle opløse.
Han påpegede, at partierne samtidig efterhånden har så få medlemmer, at de opstillede kandidater – også til lokale forsamlinger – som regel tro partisoldater – forhindrer vælgerne i at stemme på fornuftige personer.
Kresten Langvold mente desuden, at den manglende medlemstilslutning til partierne medvirker til den centralisering af den demokratiske proces, der bl.a. har betydet, at vi ikke længere har et byråd i Skagen og heller ikke f.eks. en skolebestyrelse for netop vores skole.
Netop denne udhuling af demokratiet beskytter grundloven os ikke imod, og derfor bliver vi nødt til selv at tage affære, men hvordan?
Kresten Langvold lagde an til en lokal diskussion heraf. En diskussion, som arrangøren af mødet, Skagen Byting, passende kunne tage initiativ til.
Talen blev holdt i strålende vejr og omkranset af fællessang med musikledsagelse og musik og sang af det lokale talent, Madicken Mose.

Og der var intet affald, end ikke et stykke papir efterladt i haven. Dermed er den ønskede standard for sommeren i 22 i Skagen sat!