Referat bestyrelsesmøde 9. maj 2023 i Den Blå Stue, Brøndums Hotel

Referat af bestyrelsesmøde 9. maj 2023.
Deltagere: Kasper, Jesper, Michael, Ole, Hanne, Jane og Niels
Fraværende: Jan.
1. Siden sidst.
a. Velkommen til Ole.
b. Introduktion til alle omkring bordet.
c. Sparekassen Danmark, vi skal bruge Unioo. Vi skal bekræfte vores identitet.
i. Alle os der har underskrevet, skal underskrive igen pga. procedurefejl fra leverandør. Det skal alle gøre. Jesper sender en mail ud til alle herom.
ii. Alle har adgang til medlemslisten i drev nu. Der skal laves en gennemgang af betalte kontingenter og ikke betalte. Det står Jesper og Kasper for.
iii. Kasper og Jesper kigger nærmere på om Unios tillægsløsning om kontingentopkrævninger er smarte. Vi hører nærmere.
iv. Grundlovsdag: Vi har fået tilsagn om støtte kr. 6.000 fra Grundlovsfesten.dk – Supergodt.
1. Krav, festligt. Skal henvende sig til Børn og Unge.
2. Gratis adgang.
3. Der skal bruges logoer fra Grundslovsfestens visuelle identitet.
4. Nordea fonden og Trygfonden skal også være med på tryksager.
5. Det bliver sat på Facebook + Nyhedsbrev.
6. Det bliver afholdt på Kystmuseet.

2. Indsatsområder:
a. Hvilke har vi:
i. Bosætning:
1. Lejeboliger til tilflyttere.
2. Kollegie til elever.
ii. Infrastruktur:
1. Ladestandere.
iii. Støj i Skagen:
1. Støj og musik i Skagen.
iv. Skagens Historie:
1. Lokalarkivet.
v. Byudvikling:
1. Strategisk udviklingsplan.
vi. Stier og veje:
1. Adgangsveje og gode forhold.
b. Hvordan vil vi arbejde med indsatsområderne:
i. Vi samler ovenstående op løbende, er bevidst om at vi vil følge op på disse temaer i Byforum.

3. Byforum – næste skridt:
a. Byforum – forsalg til proces for udviklingen af Byforum.
i. Vi laver en plan for hvordan vi kommer videre med Byforum.
1. Ole, Michael, Jane, Niels mødes i de kommende uger. De laver en mødeplan herfor.
4. Mødested:
a. Kasper har undersøgt om vi kan være på kirkekontoret. Vi hører nærmere.
b. Vi kan holder næste møde hos Ole privat næste gang.

5. Nyhedsbrev. Er der noget der skal meldes ud.
a. Jesper skriver et nyhedsbrev ud til vores medlemmer.

6. Evt.
a. Der kommer en mail fra Frivilligcenter Frederikshavn, de spørger om vi har brug for hjælp. Jesper svarer.

Referat af bestyrelsesmøde 11. april 2023

Skagen Byting

Bestyrelsesmøde

Dagsorden til møde den 11. april klokken 16.15 

 1. Siden sidst
  1. Vi taler om nogle af de igangværende projekter i byen og bliver enige om at vores hovedopgave er at samle byens foreninger, erhverv og civilsamfund. Vi vil samle os på tværs i et Byforum for at sikre at vi får en Strategisk udviklingsplan for Skagen, som understøtter den fysiske udvikling af Skagen fremover. Vi skitserede et forslag til det videre arbejde, og vi bliver enige om at dele det på vores sidste event i eventrækken om byens identitet.
 1. Kort gennemgang af dagsorden for event 3 – hvordan udvikler vi Skagen.
  1. Hvordan præsenterer vi os selv?
   1. Niels præsenterer bestyrelsen.
  2. Hvad siger vi om Bytingets arbejde fremover?
   1. At vi gerne vil udvikle et Byforum
   2. Niels kommer med et bud på en tegning og organisering.
 1. Forretningsorden:
  1. Hvor ofte mødes vi, og hvilke dage mødes vi?
   1. Vi mødes 10 gange om året.
   2. Der indkaldes til de første 3 møder nu.
  2. Har vi nogle fast punkter på vores møder?
   1. Siden sidst.
   2. Godkendelse af dagsorden
   3. Nyhedsbrev. Er der noget der skal meldes ud.
   4. Punkter.
   5. Evt.
  3. Hvilke møder laver vi for vores medlemmer?
   1. Næste medlemsmøde er grundlovsdag. Jesper har søgt midler hertil.
 1. Budget:
  1. Hvad er vores forventninger til økonomi for 2023?
   1. Vi nåede ikke dette punkt
 1. Strategiarbejde
  1. Vi bruger lidt tid på at tale om hvordan vi støber de indsatsområder som vi talte om sidste gang.
   1. Vi vil gerne holde fokus på forskellige byudviklingstemaer. Dem kommer vi nærmere ind på, på næste møde.
 1. Kommunikation:
  1. Årshjul for kommunikation, hvad er vigtigt for os at kommunikerer om?
   1. Vi følger op på vigtige nyheder på vores bestyrelsesmøder, og kommer fælles med input til nyhedsbrevet mm.
  2. Hvordan vil vi gerne kommunikerer som forening?
 1. Input til dagsorden for næste møde.
  1. Se tidligere punkt.
 1. Evt.