Nyhedsbrev december 2023

Kære medlemmer,

Der er planlagt mange arrangementer for Bytinget og dets medlemmer i 2024, og på nuværende tidspunkt kan vi bekræfte følgende arrangementer:

Købstads fejring:
8.02.2024, hvor det er 611 år siden at Skagen blev Købstad. Det fejrer vi ved at inviterer alle Foreninger og Klubber til et arrangement i Skagen Kultur og Fritidscenter fra kl. 17.00 til 20.00, der vil blive sendt yderligere informationer via medierne og på de sociale medier i primo januar. Vi håber at I vil deltage, det er et gratis arrangement.

Grundlovsdag:
Den 5.06.2024 vil vi igen fejre vor Grundlovs dag på Kystmuseet, yderligere informationer vil komme

Derudover har vi flere arrangementer vi arbejder på som endnu er fastlagt.

I primo december sendte vi mail til alle de medlemmer vi havde mail adresse på, fra mailadressen furnpack@furnpack.com, vi beder om at besvarer de spørgsmål som blev stillet, på enten furnpack@furnpack.com eller bytinget@skagenbyting.dk.

Det er vigtigt at medlemmer får betalt kontingent inden den 20.01.2024, for at kunne deltage i Generalforsamlingen den 5. februar 2024, der vil blive udsendt pr. mail en opfordring til at betale kontingent, snarest.

Bestyrelsen har været udfordret i dette efterår:

Vor formand Niels Ove Kildahl, bad om orlov fra bestyrelsesarbejdet i maj måned. Da Niels Ove var tovholder for vor 3 arrangementer på Skagen Kultur og Fritidscenter i foråret, blev der ikke fulgt op på arrangementer, som var ønsket.

Niels Ove kom tilbage i slutningen af oktober til bestyrelsen, for i november at meddele at han vil flytte til København den 1.12.2023 da han havde fået et nyt arbejde, hvilket bestyrelsen lykønskede ham med.

På bestyrelsesmøde den 12.12.2023, hvor Niels Ove ikke deltog, blev det fra Kasper Foldager meddelt at han trak sig for bestyrelsen. 1. suppleant Ole Bjerg Lauritzen, havde deltaget i bestyrelsesarbejde siden maj 2023, og indtrådte derfor i bestyrelsen, og 2. suppleant Clare Dale trak sig som suppleant, på grund af arbejde.

Til formand valgte bestyrelsen Ole Bjerg Lauritzen, og det blev besluttet at holde en Generalforsamling hurtigst muligt, for at få bestyrelsen fuldtallig.

Generalforsamlingsdatoen er fastlagt til den 5. februar, 2024 og vil blive afholdt på Skagens Kultur og Fritidscenter kl. 19.00.

Bestyrelsen ønsker jer alle en Glædelig jul og et lykkebringende godt Nytår

Med venlig hilsen
Skagen Byting

Ole Bjerg Lauritzen
Formand

Referat af bestyrelsesmøde 14. november 2023

Dato: Tirsdag den 14. november 2023 kl. 16:15

Deltagere: Michael Finn Jørgensen (MFJ), Kasper Foldager (KF), Hanne Heilmann (HH),
Jane Bengtsen (JB), Jesper Hegaard (JH), Niels Ove Kildahl (NOK), Jan Iversen (JI), Ole Bjerg Lauritzen (obl)
Referent: Ole Bjerg Lauritzen (obl)

AGENDA

1. Godkendelse af dagsorden,
Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af sidste bestyrelses referat 23.10
Referatet blev godkendt.

3. Onioo
Systemet kan ikke håndtere Husstands medlemskab, hvorfor der var enighed om, at det udgår fra 1.01.2024. NOK og KF arbejder på at få flere til at kunne komme ind på systemet. Unger under 18 år vil fremtidige være gratis medlemmer. Systemet vil fremover sende mail til medlemmer om indbetaling af kontingent, og hvis indbetalingen ikke er kommet inden den nævnte dato, bliver medlemmet automatisk slettet som medlem.

4. Købstads arrangement
De planlagte lokaler kunne desværre ikke benyttes, hvorfor et andet søges, MFJ.
Datoen må ikke være for tæt på Nytårsarrangementet 3. lørdag i januar, som Bytinget var med til at starte, MFJ tager kontakt til Cresten for at få forløbet belyst. Det undersøges om den 1. torsdag i februar kan være muligt. Liste over foreninger i Skagen var lavet og den bliver lagt ind i skema, obl

5. Skagens borger analyse
Udkast til analyse spørgsmål vil blive sendt til bestyrelsen for kommentarer, NOK og KF

6. Lokalplan for Skagen
JI informerede om mulighederne for at få aktieindsigt, og der var enighed om at han skulle arbejde videre med at få tilsendt lokalplaner med informationer, samt lampernes historie og de verserende sager JI

7. Ankesag
Der var ikke kommet noget svar og HH vil holde bestyrelsen informeret.

8. Hjemmeside
Der vil blive arbejdet med udvikling af den. JH og OBL

9. Turisme i Skagen
Da det er et stort emne, vil det blive taget op igen i begyndelse af næste år, evnt. ved at nedsætte en arbejdsgruppe.

10. Næste bestyrelsesmøder.
12.12.2023 kl. 16.15
16.01.2024 kl. 16.15