Arbejdet med nyt kommunalplantillæg om detailhandlen i kommunen

Frederikshavn kommune fik i 2018 udarbejdet en detailhandelsanalyse bl.a. for at kunne fastlægge prioriteringerne og rammerne for den fremtidige udvikling af detailhandlen. Analysen fastslog at detailhandlen i Skagen trækker hele fremgangen i kommunen på dette vigtige felt!

Analysen har, i en foroffentlighedsfase, været præsenteret for bl.a. handelsstandsforeningerne og Turisthus Nord. Skagen Byting fik også mulighed for at deltage i processen, hvor vi først og fremmest har prioriteret at sikre, at vi bevarer det nuværende aktive handelsliv i bymidten og ikke giver mulighed for udbygning af større butikscentre i byen eller periferien.

I Skagen Byting er vi meget tilfredse med at det indstilles:

  • at den eksisterende detailhandelsstruktur i Skagen vil ligge til grund for udformning af kommunalplantillægget for detailhandel.
  • at der lægges op til at fastholde den eksisterende struktur med en koncentration af butikker i bymidten og fastholde rammerne for de eksisterende detailhandelsområder.

Der skal nu udarbejdes et kommunalplantillæg, som herefter vil komme i offentlig høring.