Nyhedsbrev fra Skagen Byting

Kære medlemmer

Nyhedsbrev, 2024. 2

Kontingent / medlemskab

Som Jesper Heegaard har skrevet flere gange, har det været med stor beklagelse at systemet Unioo har voldt mange kvaler for medlemmerne og bestyrelsen. Der er nu truffet den beslutning, at vi fravælger Unioo som medlemsportal og lægge indmeldelse samt medlemsliste på vor www.skagenbyting.dk, som vi forventer i løbet af marts vil være opdateret, således at betaling af kontingent, igen vil være til vor bankkonto.

Generalforsamling

Som blev holdt 5. februar 2024 kl. 19.00, hvor Bestyrelsen sagde farvel til 3 medlemmer; Hanne Heilmann, Jane Bengtsen og Jan Iversen, og takkede dem for deres indsats i Bestyrelsesarbejdet for Skagen Byting.

Bestyrelsen blev den 6. februar konstitueret som følgende:

Ole Bjerg Lauritzen Formand Ansvar Ekstern kommunikation – arrangementer
Michael Finn Jørgensen Næstformand Ansvar Nye medlemmer – foreninger
Jesper Hegaard Sekretær Ansvar Medlemsstyring – ad hoc
Mikael Rasmussen Kasserer Ansvar Regnskab og økonomi
Rasmus Rump Rasmussen Medlem Ansvar Brobygger til erhvervslivet
Frede Damgaard Medlem Ansvar Brobygger til lokalsamfundet
Line Lindegren Roed Medlem Ansvar Facebook og donationer

Som suppleanter blev følgende valgt:
Anne-Mie Rasmussen og Christian Andersen

Købstads Jubilæum:

Som blev afholdt den 8.02.2024 havde deltager af 23 foreninger og klubber. Der kom 205 besøgende, og et stort flertal af deltagerne har efterfølgende bekræftet at de gerne vil deltage igen. Da det var første gang at dette blev afholdt, har vi modtaget flere anbefaling fra deltagerne til forbedringer, som vil bruge til næste afholdelse.
Fremtidige arrangementer:

Besøg på Ruths Hotel:
Den 4. marts inviteres Bytingets medlemmer til besøg på Ruths Hotel kl. 19.00, Redningshuset Jeckels vej 12A, 9990 Gl. Skagen, hvor Direktør Tom Boye vil fortælle om Ruths udvikling og nye planer. Da der er begrænser antal, 35 personer, beder vi jer tilmelde jer til Mikael Andersen på Mikael.andersen@ruths-hotel.dk

Skagen i dag og i Fremtiden:
Den 3. april, vil vi afholde et arrangement hvor vi inviterer 3 politiker og 3 erhvervspersoner, til en diskussion om Skagen hvor deltager kan stille spørgsmål til panelet. Jørgen Pyndt, kendt fra TV2, vil være Konferencier. Det vil være gratis for medlemmer.
Mere information bliver sendt ud senere.

Dialog med Bestyrelsen:
23.04 fejrer vi Bytingets 10-års jubilæum. Bestyrelsen ønsker at høre hvad medlemmer har af ønsker til Bytinget og have dialog med bestyrelsen.
Mere information bliver sendt ud senere.

Besøg Finns Pensionat (Dagali)
I maj måned planlægger vi et besøg her for medlemmer.
Mere information bliver sendt ud

Grundlovsdag:
Den 5. juni, som sidste år vil vi igen holde Grundlovsdagen den 5. juni på Kystmuseet.
Mere information bliver sendt ud senere.

Information fra Skagen Sogn:
Oplysninger pr 1. januar 2024 for 2023:
Antal indbyggere: 7.495
Antal fødte: 31
Antal døde: 129
https://sogn.dk/skagen/fakta-om-sognet

Med venlig hilsen
Skagen Byting
Ole Bjerg Lauritzen
Formand

Købstadsjubilæum 611 år – Torsdag den 8. februar klokken 17-20 i Skagen Kultur- og Fritidscenter

 

Bytinget fejrer Skagen

Skagen Byting samler byens foreninger og klubber og fejrer Skagens jubilæum som købstad med nyt event i Skagen Kultur- og Fritidscentret.

– Skagen er en stærk og stolt by, men kunne blive endnu stærkere, hvis vi står endnu mere sammen. Skagen har brug for en samlet stemme. Derfor er Skagen Byting sat i verden for at tale skawboernes sag, udvikle Skagen sammen. Skagen Byting har taget initiativ til et købstadsjubilæum for at fejre fællesskabet. Bytinget har planer om hvert år at fejre købstadsjubilæet med et event, udtaler Ole Bjerg Lauritzen, formand for Skagen Byting.

Skagen Byting fylder Skagen Kultur- og Fritidscenter med byens foreninger og klubber, som hver især præsenterer sig selv med en bod. Der vil være aktiviteter, taler og boder.

Skagen fik status af købstad allerede i 1413, fire hundrede år før Frederikshavn i 1818.

– Efter kommunalreformen i 2007 har vi ikke længere et byråd i Skagen. Det savner jeg. Der findes ingen forening, som samlet og formelt taler Skagens sag. For politikerne i Frederikshavn Kommune risikerer Skagen at være en ubetydelig brik i det politiske spil. Selv når det gælder en ny lokalplan for Skagen, er det begrænset hvad skawboer er med til at påvirke processen, nævner Ole Bjerg Lauritzen.

– Uden en samlet og stærk stemme til at tale Skagens sag, risikerer skønne, men skrøbelige, Skagen at blive et virvar af tilfældige bygninger og poppet turisme, mener Ole Bjerg Lauritzen.

Plakat_købstadsjubilæum_2024

 

FRI ENTRÈ – ALLE ER VELKOMNE!

Generalforsamling 2024

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i Skagen Byting

GF_2024

mandag 5. februar 2024 kl. 19:00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Der vil blive udsendt indkaldelse, forslag til vedtægtsændringer og regnskab på mail til medlemmerne.

Vi har desværre store problemer med Unioo – foreningsportal, som vi har fået anvist gennem Sparekassen Danmark. Systemet kører ikke optimalt, og der opstår desværre forskellige fejl. Vi arbejder på sagen og beder om jeres forståelse.

Kontingent for 2024 kan indbetales gennem Unioo-portalen eller ved indbetaling på vores konto i Sparekassen Danmark – Konto: 9070 1628051298

Personligt medlemskab kr. 100,- – Virksomhedsmedlemskab kr. 300,-

Modtager man ikke mail med indkaldelse inden 20. januar 2024, er der fejl i vores eller Unioos system og vi har ikke jeres mailadresse. Skriv da venligst mail til byting@skagenbyting.dk – herefter vil jeg få jer registreret og udsendt indkaldelse og bilag.

venlig hilsen

Jesper Hegaard – sekretær

 

Referat af bestyrelsesmøde 9. januar 2024

BESTYRELSESMØDE referat

BYTINGET i Skagen

Dato: tirsdag den 9. januar 2024 kl. 10:00

Deltagere: Michael Finn Jørgensen (MFJ), Hanne Heilmann (HH),
Jane Bengtsen (JB), Jesper Hegaard (JH),), Jan Iversen (JI), ole bjerg lauritzen (obl)

Frameldt:

Referent: Ole Bjerg Lauritzen (obl)

 1. Godkendelse af dagsorden:

  Dagsordenen blev godkendt, med kommentarer fra JI

 1. Unioo:
  JH informerede om problemerne med Unioo, og ville endnu engang sende en beklagelse og forklaring til vore medlemmer. Der er i dag 171 medlemmer, og kontingent for 2024 skal være inden GF den 5.02, betaling kan ske via bank overførsel eller kreditkort.

 2. Vedtægter:
  JI forslag til nye vedtægter, blev ikke godkendt, men de bedste forslag fra JI’s vedtægts forslag blev indført i de forslag til vedtægtsændringer, som vil blive præsenteret på Generalforsamlingen den 5. februar. Et redigeret forslag til vedtægter er sendt ud til bestyrelsen til godkendelse. OBL

 3. Generalforsamling, 5. februar:

Dagsorden for GF blev gennemgået, og en ny vil blive sendt ud til bestyrelsen. OBL
Regnskabet vil blive sendt til formanden den 10.01, MFG
som derefter vil sende det til bestyrelsen,
OBL
Da der er 5 på valg (pga. 2 er udtrådt i utide) blev de kandidater som har udtrykt ønske om at stille op gennemgået, da der er 2 som forventes at give samtykke i denne uge, MFJ, afventer bestyrelsen med stillingtagen.
En drejebog vil blive fremsendt til Bestyrelsen.
OBL

 1. Købstads jubilæum, 8. februar:
  En opdateret Drejebog vil blive sendt til bestyrelsen, OBL

 2. Skagens Lokalplan:
  JI bekræftede at det godkendte brev til Frederikshavn kommune var sendt.
  JI vil undersøge om det er muligt at få informationer om:
  Tilflyttere til Fl. Skagen kommune
  Info om bolig handler

 3. Hjemmeside:
  Patrick Christensen webdesigner, har som målsætning at have en opdateret www klar til den 1. februar. Han har oprettet nye mailadresser til forskellige funktioner i bestyelsen

 4. Skagen Salmon:
  Der vil blive arbejdet på at få et besøg på virksomheden i marts måned for medlemmer. OBL

 5. Skagen i dag og Fremtid, 3. april:
  Listen over de ønskede deltager i panelet, blev gennemgået og andre blev foreslået.
  Drejebog vil blive sendt ud til bestyrelsen

 6. Eventuelt:
  En bekræftelse på at Grundlovsdagen kan blive afholdt på Kystmuseet vil blive undersøgt,
  HH og JH

 7. Næste bestyrelsesmøder.
  06.02.2024 kl. 16.00
  06.03.2024 kl. 16.15

Referat af bestyrelsesmøde 12. december 2023

BESTYRELSESMØDE referat

BYTINGET i Skagen

Dato: tirsdag den 12. december 2023 kl. 16:15

Deltagere: Michael Finn Jørgensen (MFJ), Hanne Heilmann (HH),
Jane Bengtsen (JB), Jesper Hegaard (JH),), Jan Iversen (JI), ole bjerg lauritzen (obl)

Frameldt: Niels Ove Kildahl (NOK), Kasper Foldager (KF),

Referent: Ole Bjerg Lauritzen (obl)

På grund af KF (som er lang tids sygemeldt) og efterfølgende NOK (som skiftede arbejde til København
og der for flyttede til København) trak sig for bestyrelsen, blev bestyrelsen sammensætning sat på
dagsordenen først. 2. suppleant Clare Dale blev kontaktet, men trak sig pga. arbejde

 1. OBL indtræder i bestyrelsen som 1. suppleant for KF, og på opfordring blev OBL valgt til formand, og
  MFJ blev konstitueret kasser. Regnskabet skal laves omg. til revisor,
  MFJ
  Den ordinære Generalforsamling vil blive afholdt den 17.01.2024 kl. 19.00 på Skagens Kultur og
  Fritidscenter, JH vil sende indkaldelse ud til medlemmerne, med en Dagsorden som OBL vil lave.

 1. Godkendelse af dagsorden:
  Dagsordenen blev godkendt.

 2. Godkendelse af sidste bestyrelses referat 23.10:
  Fremover vil fremsendte referater, blive godkendt 14 dage efter bestyrelsen har modtaget referatet, med mindre, der senest 10 dage efter er indsendt kommentar til referenten.

 3. Unioo:
  Der er blevet opdateret 43 medlemmer, og NOK har lovet at sørge for at resten bliver opdateret. Medlemslisten var blevet gennemgået, og de manglende telefonnr. og/eller mailadresser, vil blive fremskaffet. JI, HH og MFJ.
  Der er blevet udsendt mail til medlemmer fra mailadresse furnpack@furnpack.com, hvor JH efterfølgende har sendt mail fra
  Bytinget@bytingetskagen.dk men forklaring, vi forventer at alle medlemmer vil sende de manglende informationer til bestyrelsen.
  Når informationerne om Onioo er modtaget fra NOK, vil OBL tage kontakt til Onioo / Sparekassen.
  Ønsket er at vi kan sende kontingent opkrævning ud inden jul 2023.

 4. Købstads arrangement:
  Den fremsendte Drejebog til bestyrelsen, vil blive revideret og datoen er fastsat til den 8.02.2024 kl. 17.00 i Skagens Kultur og Fritidscenter.
  Forenings og Klub listen er blevet opdelt mellem
  OBL, MFJ og JH som tager kontakt il foreningerne, og sender efter telefonisk kontakt en bekræftende mail til dem.

 5. Skagens borger analyse:
  Pga. arbejdes pres vil den blive udskudt til senere.

 6. Skagens Lamper og Aktieindsigt:
  JI informerede om at Albertslund lampen stadig findes, og det var muligt at få en Led indsats til de gl. lamper, som laves af Louis Poulsen, JI tager kontakt til Forsyningen, sammen med Chresten.

Aktieindsigt, er ikke nemt og JI vil sende et brev til Kommunen vedr. dette.

 1. Hjemmeside, Bytinget@bytingskagen.dk:
  Skawbo Patrick Christen webdesigner, har tilbudt at hjælpe os med at opdaterer vor hjemmeside, www gruppen vil bestå af
  JH, MFJ og OBL

 2. Grundlovsdag 5.06.2024:
  Arbejdsgruppen vil bestå af JH, MFJ og OBL

 3. Eventuelt:
  Ønske fra bestyrelsen at fremover skal der ved hvert bestyrelsesmøde gives en orientering om den finanselle status for foreningen.
  Der blev fremsagt et ønske om et fremtidigt arrangement om en form for Høring fra borgerne, MFJ og OBL vil komme med oplæg

 4. Næste bestyrelsesmøder.
  15.01.2024 kl. 16.15
  05.02.2024 kl. 16.15

Kontingent 2024

6. januar 2024: 

Vi vil gerne beklage, at vi ikke helt har kontrol over Unioo-systemet, der bl.a. udsender rykkere til nogle af jer medlemmer.
Se venligst bort fra henvendelser om manglende kontingentindbetaling indtil videre.
Vi kommer med opdatering, når der bliver fundet en løsning.

4. januar 2024 – kl. 11:45 Der arbejdes på at få “glemt kodeord” til at virke. Supporten hos Unioo er kontaktet.

Kære medlemmer af Skagen Byting Skagen

Skagen Byting bruger og har altid brugt Sparekassen Vendsyssel – nu Sparekassen Danmark som pengeinstitut.

Sparekassen Danmark har valgt at bruge foreningsportalen Unioo for deres foreninger, og det har ikke været muligt at vælge anden løsning for Skagen Byting.

I portalen Unioo skal bestyrelsen indsende forskellige dokumenter og dokumentation som alle medlemmerne af Bestyrelsen skal godkende med MitID, hvilket er meget omstændigt, men samtidig et lovkrav ift. hvidvaskningslovgivning m.m.

Portalen Unioo tilbyder desuden at foreninger kan bruge deres medlemskartotek, som kan bruges til administration af medlemmer – adresser, kontingenter m.m. – og det har vi valgt at bruge.

Det er der flere årsager til.

Først og fremmest har vi et fælles medlemskartotek, hvor bestyrelsen kan udsende information, invitationer og opkræve kontingent.
Samtidig er det et kartotek, hvor det enkelte medlem har adgang til at opdatere sine oplysninger, hvis man f.eks. skifter adresse eller mail.
Samtidig letter det vores arbejde med at opkræve kontingent og bogføre dette.

I det store hele en lettelse af arbejdsbyrden for både kasserer, sekretær og den samlede bestyrelse.

Vi ved dog også, at ændringer ikke altid forløber planmæssigt. Der sker fodfejl og misforståelser, hvilket også er sket for os!

Vi står ved, at processen har været lidt forceret og er blevet rodet for flere medlemmer.

I disse tider, hvor medierne dagligt fortæller historier om borgere, der er blevet franarret store beløb af svindlere på internettet, har det skabt usikkerhed, at man har modtaget mails fra Skagen Byting, der har bedt jer om at oprette brugere, logge ind og oplyse betalingsoplysninger/betalingskort.

Unioos system vil dog lette vores administration meget. Tidligere sad kasserer og sekretær manuelt og indtastede oplysninger i forskellige regneark og systemer og brugte megen tid på at ajourføre og vedligeholde disse lister – med de menneskelige fejl, der opstår og kan opstå.

Derfor vil vi gerne opfordre til, at I hjælper os og bakker op om Skagen Byting ved at bruge Unioo protalen.

Bestyrelsesarbejdet i Skagen Byting er frivilligt arbejde – og vi gør det, fordi vi synes, at det er vigtigt, at Skagen har en forening, der taler borgernes sag i storkommunen Frederikshavn.

Nogen af jer har allerede modtaget mail om kontingent for 2024. Andre vil i løbet af kort tid modtage en mail fra Unioo – Skagen Byting og mig Jesper Hegaard. På forhånd tak.

Første gang I skal logge ind mangler I et kodeord. Tryk på knappen ”glemt adgangskode” og indtast jeres mailadresse – så vil I modtage kodeord. Glemt kodeord

Vi beder om forståelse og tålmodighed. Skriv endelig, hvis der er tvivl.

Venlig hilsen
Jesper Hegaard
sekretær – Skagen Byting

Nyhedsbrev december 2023

Kære medlemmer,

Der er planlagt mange arrangementer for Bytinget og dets medlemmer i 2024, og på nuværende tidspunkt kan vi bekræfte følgende arrangementer:

Købstads fejring:
8.02.2024, hvor det er 611 år siden at Skagen blev Købstad. Det fejrer vi ved at inviterer alle Foreninger og Klubber til et arrangement i Skagen Kultur og Fritidscenter fra kl. 17.00 til 20.00, der vil blive sendt yderligere informationer via medierne og på de sociale medier i primo januar. Vi håber at I vil deltage, det er et gratis arrangement.

Grundlovsdag:
Den 5.06.2024 vil vi igen fejre vor Grundlovs dag på Kystmuseet, yderligere informationer vil komme

Derudover har vi flere arrangementer vi arbejder på som endnu er fastlagt.

I primo december sendte vi mail til alle de medlemmer vi havde mail adresse på, fra mailadressen furnpack@furnpack.com, vi beder om at besvarer de spørgsmål som blev stillet, på enten furnpack@furnpack.com eller bytinget@skagenbyting.dk.

Det er vigtigt at medlemmer får betalt kontingent inden den 20.01.2024, for at kunne deltage i Generalforsamlingen den 5. februar 2024, der vil blive udsendt pr. mail en opfordring til at betale kontingent, snarest.

Bestyrelsen har været udfordret i dette efterår:

Vor formand Niels Ove Kildahl, bad om orlov fra bestyrelsesarbejdet i maj måned. Da Niels Ove var tovholder for vor 3 arrangementer på Skagen Kultur og Fritidscenter i foråret, blev der ikke fulgt op på arrangementer, som var ønsket.

Niels Ove kom tilbage i slutningen af oktober til bestyrelsen, for i november at meddele at han vil flytte til København den 1.12.2023 da han havde fået et nyt arbejde, hvilket bestyrelsen lykønskede ham med.

På bestyrelsesmøde den 12.12.2023, hvor Niels Ove ikke deltog, blev det fra Kasper Foldager meddelt at han trak sig for bestyrelsen. 1. suppleant Ole Bjerg Lauritzen, havde deltaget i bestyrelsesarbejde siden maj 2023, og indtrådte derfor i bestyrelsen, og 2. suppleant Clare Dale trak sig som suppleant, på grund af arbejde.

Til formand valgte bestyrelsen Ole Bjerg Lauritzen, og det blev besluttet at holde en Generalforsamling hurtigst muligt, for at få bestyrelsen fuldtallig.

Generalforsamlingsdatoen er fastlagt til den 5. februar, 2024 og vil blive afholdt på Skagens Kultur og Fritidscenter kl. 19.00.

Bestyrelsen ønsker jer alle en Glædelig jul og et lykkebringende godt Nytår

Med venlig hilsen
Skagen Byting

Ole Bjerg Lauritzen
Formand

Referat af bestyrelsesmøde 14. november 2023

Dato: Tirsdag den 14. november 2023 kl. 16:15

Deltagere: Michael Finn Jørgensen (MFJ), Kasper Foldager (KF), Hanne Heilmann (HH),
Jane Bengtsen (JB), Jesper Hegaard (JH), Niels Ove Kildahl (NOK), Jan Iversen (JI), Ole Bjerg Lauritzen (obl)
Referent: Ole Bjerg Lauritzen (obl)

AGENDA

1. Godkendelse af dagsorden,
Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af sidste bestyrelses referat 23.10
Referatet blev godkendt.

3. Onioo
Systemet kan ikke håndtere Husstands medlemskab, hvorfor der var enighed om, at det udgår fra 1.01.2024. NOK og KF arbejder på at få flere til at kunne komme ind på systemet. Unger under 18 år vil fremtidige være gratis medlemmer. Systemet vil fremover sende mail til medlemmer om indbetaling af kontingent, og hvis indbetalingen ikke er kommet inden den nævnte dato, bliver medlemmet automatisk slettet som medlem.

4. Købstads arrangement
De planlagte lokaler kunne desværre ikke benyttes, hvorfor et andet søges, MFJ.
Datoen må ikke være for tæt på Nytårsarrangementet 3. lørdag i januar, som Bytinget var med til at starte, MFJ tager kontakt til Cresten for at få forløbet belyst. Det undersøges om den 1. torsdag i februar kan være muligt. Liste over foreninger i Skagen var lavet og den bliver lagt ind i skema, obl

5. Skagens borger analyse
Udkast til analyse spørgsmål vil blive sendt til bestyrelsen for kommentarer, NOK og KF

6. Lokalplan for Skagen
JI informerede om mulighederne for at få aktieindsigt, og der var enighed om at han skulle arbejde videre med at få tilsendt lokalplaner med informationer, samt lampernes historie og de verserende sager JI

7. Ankesag
Der var ikke kommet noget svar og HH vil holde bestyrelsen informeret.

8. Hjemmeside
Der vil blive arbejdet med udvikling af den. JH og OBL

9. Turisme i Skagen
Da det er et stort emne, vil det blive taget op igen i begyndelse af næste år, evnt. ved at nedsætte en arbejdsgruppe.

10. Næste bestyrelsesmøder.
12.12.2023 kl. 16.15
16.01.2024 kl. 16.15

Referat af bestyrelsesmøde 23. oktober 2023

BESTYRELSESMØDE referat
BYTINGET i Skagen – Dato: Tirsdag den 23. oktober 2023 kl. 17:00

Deltagere: Michael Finn Jørgensen (MFJ), Kasper Foldager (KF), Hanne Heilmann (HH),
Jane Bengtsen (JB), Jesper Hegaard (JH), Niels Ove Kildahl (NOK), Jan Iversen (JI), Ole Bjerg Lauritzen
(OBL)

Referent: Ole Bjerg Lauritzen

AGENDA

1. Godkendelse af dagsorden,
Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af sidste bestyrelses referat 12.09
Referatet blev godkendt.

3. Kontingent betaling og registrering.
KF, JH og NOK vil sammen gennemgå den nuværende medlemsliste, og få den opdateret, hvor der mangler mailadresser, vil de blive kontaktet pr. telefon, NOK venter en tilbage melding fra banken vedrørende adgang, til Unioo.

4. Vedtægter
JI og OBL forventer at fremkomme med et forslag til vedtægt ændringer til næste Bestyrelsesmøde.

5. Samarbejde med andre
MFJ informerede om det samarbejde som pt er i gang, og HH informerede om en ankesag som er sendt til Ankestyrelsen vedr. byggeriet i havnen.

6. Købstads arrangement 23.01.2024
Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af NOK, MFJ og OBL.
Ønsket er at lave et arrangement hvor foreninger i Skagen deltager.
En liste over potentielle foreninger i Skagen skal fremskaffes og sendes til Bestyrelsen. NOK
Lokaler blev vendt og Skagens Hallen og Badmintons hallen var emner.
Et foreløbig omkostningsbeløb på 10.000 blev godkendt, og samtidig vil NOK prøve at søge tilskud fra fonde.

7. Opdatering af Erhvervs Forum
Foreløbig arbejde blev præsenteret, og cc af dette bliver sendt til Bestyrelsen. OBL

8. Media – nyhedsbrev – Facebook
Udtalelser til media vedr. Bytinget kan Formanden, alternativ Næstformanden
Gruppeformænd kan udtalelse sig om gruppens arbejde efter gruppens arbejde er godkendt af Bestyrelsen.
Hele Bestyrelsen kan udtale sig blot de tydeligt gør opmærksom på, at de udtaler sig som privatperson.
Nyhedsbrevet skrives af Formanden, om godkendte emner fra Bestyrelsen.
Facebook, fortsætter som hidtil, redigeret af JH, kun som informationsmedie.

9. Skagens analyse
En analyse af Skagens borger / medlemmer, ønskes at blive lavet så Bytinget kan arbejde iht medlemmers / borgernes ønsker.
En arbejdsgruppe bestående af NOK, JH, KF og MFJ blev nedsat. Det vigtigste er spørgsmålene, og gruppen vil fremkomme med udkast til næste Bestyrelses møde, evt. tidlige via mail.

10. Eventuelt
Der er bekymring over det begrænset udbud af byggegrunde i Skagen by. NOK vil til næste Bestyrelses møde medbringe et grund kort over Skagen.
Planloven giver mulighed for at større forening kan få tilsendt bygge planer, JI følger op på dette.
De mange forskellige lamper i Skagens by, som kommunen vil ændre på, skal undersøges. JI
11. Næste bestyrelsesmøde
Næste møde er berammet til den 14.11.23 kl. 16.15, samt 12.12.23 kl. 16.15.