Udpluk af sommerens indlæg om turismen i Skagen

Mogens Bandholms indlæg i Skagens Avis 10. juli 2019 og kommentarer hertil

https://skagensavis.dk/2019/07/10/for-mange-turister-soeger-ikke-det-skagen-er-kendt-for.html

 

Mogens Bandholm i BT 12. juli 2019

https://www.bt.dk/samfund/beboer-i-skagen-raser-over-turister-de-goer-det-kun-for-fornoejelsens-skyld

 

Viceborgmester Bjarne Kvists indlæg i Skagens Avis 15. juli 2019 og kommentarer hertil

https://www.skagensavis.dk/2019/07/15/bjarne-kvist-det-er-simpelthen-for-daarligt.html#comment-42696

 

Turisthus Nord om turismen i Skagen, samt kommentar 15. juli 2019

https://www.skagensavis.dk/2019/07/15/skagen-ville-ikke-vaere-skagen-uden-gaesterne.html#comment-42701

 

Klip fra TV Nord om nyt tiltag “Rosé løb” 17. juli

https://www.tv2nord.dk/nyheder/17-07-2019/1930/rose-lob-i-skagen?autoplay=1

 

Nordjyske 18. juli om viceborgmesterens og Mogens Bandholms meninger om turismen i Skagen

https://nordjyske.dk/plus/frederikshavn/er-turismen-i-skagen-for-meget-oel-og-hornmusik-nu-gaar-viceborgmester-ind-i-slagsmaalet/6d0080e5-c884-45a9-ac5a-5e0bb0f05a27?token=f63bac43-13d1-45a9-968b-74a72de73d12&utm_source=nordjyske.dk&utm_medium=delingsknap_plus

 

Parkering af autocampere – et problem eller en udfordring?

Der bliver flere og flere af dem – autocamperne. Vi ser dem på landevejene, i bybilledet og på parkeringspladserne. I Skagen skal der ikke mange parkerede autocampere til, før de er meget synlige. Kommunen kan åbenbart ikke ved skiltning udelukke dem fra de centrale parkeringspladser, fordi færdselsloven ikke skelner mellem almindelige personbiler og autocampere, når der drejer sig om parkering og derfor er det ikke forbudt at parkere og overnatte i en autocamper, når blot man parkerer lovligt og betaler p-afgiften.

I teknisk udvalg vil man efter sommerferien, bl.a. på initiativ af byrådsmedlem Peter Sørensen, drøfte mulige løsninger på denne udfordring.

Kommunen søger eksterne midler til klimasikring i Skagen

I takt med at klimaet ændres pga. den globale opvarmning, får vi brug for at afvande større dele af de lavestliggende arealer i Skagen. Genåbning af Hvidegrøften, der nu ligger i rør fra Buttervej til Bøjlevejen v. Jens Vævers Vej, vil kunne fjerne lagt større vandmængder fremover. Kommunen har netop søgt midler, dels hos Realdania og dels i Miljø- og Fødevareministeriet, til gennemførelse af et pilotprojekt, der skal klarlægge hvilke løsninger der kan bruges for at sikre byen mod de stigende vandstande. Pilotprojektet vil koste ca. 2 mio kr.

Geopark Skagen Odde?

Byrådet i Frederikshavn har planer om at Skagen Odde, Læsø og Hirsholmene skal indgå i en såkaldt Geopark, dvs. et særligt udpeget naturområde. Geoparker har til formål at beskytte, formidle og understøtte den geologiske arv og mangfoldighed og på den baggrund fremme bæredygtig udvikling. Geoparker er ikke særligt beskyttede områder dvs. de normale planbestemmelser er gældende. Det er alene kommunen der sætter rammerne for de forpligtelser, der måtte tilknyttes Geoparkkonstruktionen. Vi må antage at der går offentlige høringer forud for en endelig beslutning om Geopark Skagen Odde.

Vellykket Grundlovsmøde

Igen i år holdt Skagen Byting, i samarbejde med Kulturhus Kappelborg, byens grundlovsmøde i gården ved Kappelborg. Og igen i år tilsmilede vejrguderne arrangement, så vi kunne nyde talerne og musikken i strålende solskin. Skagen Viseklub stod for musikken og sangene og vi fik en dejlig grundlovstale ved borgmester Birgit S. Hansen – en tale der var befriende fri for den selvhævdende retorik, der har præget den politiske debat i medierne her op til folketingsvalget. Borgmesterens tale betonede det folkelige fællesskabs styrker og nødvendighed – det var opløftende at høre!

Fra Skagen Byting ønsker vi at sige tak til Borgmesteren, til Kulturhus Kappelborg, til Skagen Viseklub, til skagensavis.dk for den fine omtale – og tusind tak til alle de over 200 der mødte frem til arrangementet – vi håber at se jer alle til grundlovsmødet i 2020

Link til Borgmesterens tale: Borgmester Birgit S. Hansens Grundlovstale

Link til Bytingets formands tale: Formandens grundlovstale

Link til omtalen i Skagens Avis

Se Nordbo 100´s optagelse fra grundlovsmødet:

 

Invitation til grundlovsmøde 5. juni 2019

Skagen Byting og Kulturhus Kappelborg inviterer til grundlovsmøde

 

På selve dagen, hvor vi fejrer grundlovens tilblivelse, skal vi til stemmeurnerne og sammensætte det nye folketing, og vi er glade for at vi fastholder traditionen med grundlovsmøde på Kappelborg.

Arrangementet er åbent for alle og vi håber at se rigtig mange til et par hyggelige timers samvær, taler og musik. Tag gerne familien og venner med.

Som det fremgår af programmet, byder Bytingets formand, Martin Knudsen velkommen. Årets hovedtaler er borgmester Birgit Stenbak Hansen og undervejs vil Skagen Viseklub ledsage sangene og underholde.

Vi ses onsdag den 5. juni kl. 15.00 – 16.30 i gården ved Kulturhus Kappelborg

Se link til program her: grundlovsmøde pdf