Borgermøde den 12. december om nyt hotelprojekt ved Rolighedsvej

Hvis du har en mening om dette projekt, er det nu du har mulighed for at søge at påvirke politikerne.

Læs nærmere om mødet og om dine muligheder for indflydelse på dette link til Frederikshavn kommunes hjemmeside:

https://frederikshavn.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser/aktuelle-hoeringer-og-afgoerelser/aktuelle-hoeringer-og-afgoerelser/planlaegning-for-hotel-ved-rolighedsvejfrederikshavnsvej-i-skagen/