Byrådet ændrer udvalgsbeslutning om musikstøj

På byrådsmødet den 27. februar besluttede et flertal udenom Venstre og Konservative at tilbagekalde udvidelsen af dispensationerne til høj musik i sommeren 2019. Reglerne for restauranters og spillesteders musik bliver derfor de samme som i 2018. Byrådet besluttede samtidig, at ordning skal evalueres efter sommeren, men besluttede ikke hvordan denne evaluering skal foregå.

Se omtalen i Skagensavis.dk:

https://www.skagensavis.dk/2019/03/01/byraadet-behandlede-oensker-om-og-klager-over-musik.html