Bytingets arbejdsfordeling – vedtaget på bestyrelsesmøde 14. oktober 2021.

Bytinget. Arbejdsfordeling. Besluttet på bestyrelsesmøde 12. oktober 2021.

Chresten
Tegner foreningen i offentligheden og fordeler og koordinerer arbejdet.
Indkalder generalforsamlingen og bestyrelsesmøderne.
Godkender bestyrelsens og generalforsamlingens dagsorden, leder bestyrelsens møder og godkender referatet inden det udsendes.
Deltager i diverse arbejdsfora.

Michael
Overtager i formandens fravær dennes opgaver.
Leder desuden samarbejdet med instanser og grupperinger efter eget ønske eller bestyrelsen og formandens bestemmelse.

Jesper
Læser korrektur på dagsordener og referater fra bestyrelsens møders samt fra generalforsamlingen.
Varetager den kollektive medlemskontakt pr. mail.
Bestyrer hjemmesiden og evt. facebook
Deltager efter eget ønske eller bestyrelsens og formandens bestemmelser i repræsentationer og arbejdsgrupper.

Jørgen
Varetager indmeldelser og udmeldelser og forestår foreningens budget og regnskab.
Deltager efter eget ønske samt formandens og bestyrelsens beslutninger i repræsentationer og arbejdsgrupper.

Menige medlemmer og suppleanter
Deltager efter eget ønske samt formandens og bestyrelsens beslutning i repræsentationer og arbejdsgrupper.

Kommunens udvalg mv. følges således:

Økonomiudvalget og byrådet: Chresten.

Teknisk Udvalg: Michael og evt. Jens Christian

Plan- og Miljø: Michael og evt. Jens Christian

Børn og Unge: Jens Christian

Folkeoplysningsudvalget: Jørgen

Kultur- og Fritid; Jørgen

Socialudvalget: Jens Christian

Sundhedsudvalget: Jesper

Forsyningen: Hanne og Chresten
Følgeskabet indebærer, at man orienterer sig i dagsordenen og referater, som man kan abonnere på, og at man i det omfang, man finder fornødent, orienterer formanden/bestyrelsen om sager/beslutninger, der her vigtige for vores bys ve og vel.
Listen revideres 1 gang årligt, første gang dog på sidste møde inden generalforsamlingen.