Nyt sommerhusområde i Hulsig

Plan- og Miljøudvalget har indstillet at byrådet vedtager, at der kan bygges ca. 40 sommerhuse på arealet ved Tranevej/Kæruldvej i Hulsig..

Med denne beslutning har man alene imødekommet de indkomne indsigelser fra Hulsig og Omegns Borgerforening, Starholm Ejerlav og Danmarks Naturfredningsforening, ved en reducering af de oprindeligt foreslåede 80 til 90 sommerhuse.

Begrundelsen for afvisningen af klagerne er, at det ikke vurderes at projektet får væsentlig betydning for miljøet.

Arbejdet med nyt kommunalplantillæg om detailhandlen i kommunen

Frederikshavn kommune fik i 2018 udarbejdet en detailhandelsanalyse bl.a. for at kunne fastlægge prioriteringerne og rammerne for den fremtidige udvikling af detailhandlen. Analysen fastslog at detailhandlen i Skagen trækker hele fremgangen i kommunen på dette vigtige felt!

Analysen har, i en foroffentlighedsfase, været præsenteret for bl.a. handelsstandsforeningerne og Turisthus Nord. Skagen Byting fik også mulighed for at deltage i processen, hvor vi først og fremmest har prioriteret at sikre, at vi bevarer det nuværende aktive handelsliv i bymidten og ikke giver mulighed for udbygning af større butikscentre i byen eller periferien.

I Skagen Byting er vi meget tilfredse med at det indstilles:

  • at den eksisterende detailhandelsstruktur i Skagen vil ligge til grund for udformning af kommunalplantillægget for detailhandel.
  • at der lægges op til at fastholde den eksisterende struktur med en koncentration af butikker i bymidten og fastholde rammerne for de eksisterende detailhandelsområder.

Der skal nu udarbejdes et kommunalplantillæg, som herefter vil komme i offentlig høring.

 

 

Musikstøj fra byens restauranter

På møde i Plan-og Miljøudvalget den 5. november skulle udvalget  bl.a. tage stilling til, om den nuværende restaurationsforskrift skal videreføres i 2020.

Forskriften fastsætter et generelt højere niveau for støj fra restauranterne i Skagen bykerne, end der tillades i resten af kommunen – svarende til en tredobling af støjniveauet. Herudover er der adgang, for hver af restauranterne i området,  til at søge op til 10 dages dispensationer fra støjgrænserne, hvilket betyder at der kan spilles uden nogen øvre støjgrænse. Samme vilkår er også tilladt i dagene, hvor Skagen Festivalen afholdes.

Du kan finde restaurationsforskriften her

Du kan se de dispensationer der er givet i 2019 her

Et flertal i Udvalget tiltrådte indstillingen om at den nuværende ordning fastholdes. Erik Kyed Trolle fra Socialdemokratiet begærede sagen behandlet i byrådet.

Er Hvide Fyr til salg?

Hvide Fyr

Nej, heldigvis ikke!

De sidste dage har spøgefugle opsat et “til salg ” skilt foran det gamle fredede fyr – en pratical joke.

Det Hvide Fyr blev opført i 1747 som afløser for Vippefyret og virkede først ved en åben fyrkurv på toppen, denne blev senere erstattet af en lanterne.

Da det Grå Fyr i 1858 blev sat i drift, mistede Det Hvide Fyr sin betydning som landkendingsmærke for skibsfarten

Hjælp med oprydning af affald fra havet – og vind!

Frem til 6. december kan du deltage i en konkurrence, når du hjælper til med rensning af strandene ved Batterivej, Buttervej og Skiveren.

Frederikshavn kommune indgår, sammen med en række vestkystkommuner, i en kampagne for rensning af strandende for affald fra havene. Fokus er her på, hvad vi borgere selv kan gøre for at hjælpe med at holde naturen ren. Der udloddes adskillige “oplevelses-præmier” til de heldige udtrukne vindere.

Det er meget nemt at deltage – se nærmere om kampagnen og hvordan du deltager i konkurrencen her kystlotteri

Det er i øvrigt dejligt, at vi har så effektiv en strandrensning, takket være Kaj fra Park og Vej, der dagligt patruljerer med sin traktor og samler affald op på strandene fra Skiveren til Ålbæk. Kaj produktudvikler løbende og han har stået for udviklingen af de store kasser til affald der står på strandene på de vestvendte kyster. Stor ros for arbejdet og engagementet!

 

Modstand mod planerne om sommerhuse i Hulsig

Naboerne i grundejerforeningen Starholm Ejerlav er stærkt kritiske overfor kommunens planer om udstykning af ca. 80 sommerhusgrunde ved Kæruldvej i Hulsig. Modstanden skyldes først og fremmest, at området er et yndet område for bl.a. traner og hedelærker. Grundejerforeningen vil indbringe sagen for Planankenævnet, fordi de mener at kommunen har pligt til at lave en grundigere forundersøgelse inden arealet kan udstykkes.

Se Nordjyskes artikel om sagen her – dette link er desværre kun tilgængeligt for avisens abonnenter

 

Kunstrefugie på Grenen

Et afgangsprojekt fra tre nyuddannede civilingeniører fra Arkitektur & Design ved Aalborg Universitet har arbejdet med ideen om etablering af et refugie for kunstnere på Grenen. Projektet udstilles på Skagen Bibliotek fra den 24. oktober, hvor der er fernisering fra kl 16 til 18, og frem til 23. november.

Udgangspunktet for projektet har været at skabe en nyfortolkning af den traditionelle “Skagen arkitektur”.

Lærke Hedely Jansen, der er her fra Skagen, og er en af de tre ingeniører, har netop startet eget arkitektfirma her i byen.

Læs Skagens Avis omtale her