Invitation til grundlovsmøde 5. juni 2019

Skagen Byting og Kulturhus Kappelborg inviterer til grundlovsmøde

 

På selve dagen, hvor vi fejrer grundlovens tilblivelse, skal vi til stemmeurnerne og sammensætte det nye folketing, og vi er glade for at vi fastholder traditionen med grundlovsmøde på Kappelborg.

Arrangementet er åbent for alle og vi håber at se rigtig mange til et par hyggelige timers samvær, taler og musik. Tag gerne familien og venner med.

Som det fremgår af programmet, byder Bytingets formand, Martin Knudsen velkommen. Årets hovedtaler er borgmester Birgit Stenbak Hansen og undervejs vil Skagen Viseklub ledsage sangene og underholde.

Vi ses onsdag den 5. juni kl. 15.00 – 16.30 i gården ved Kulturhus Kappelborg

Se link til program her: grundlovsmøde pdf

 

 

 

 

Parkering af autocampere – et problem eller en udfordring?

Der bliver flere og flere af dem – autocamperne. Vi ser dem på landevejene, i bybilledet og på parkeringspladserne. I Skagen skal der ikke mange parkerede autocampere til, før de er meget synlige. Kommunen kan åbenbart ikke ved skiltning udelukke dem fra de centrale parkeringspladser, fordi færdselsloven ikke skelner mellem almindelige personbiler og autocampere, når der drejer sig om parkering og derfor er det ikke forbudt at parkere og overnatte i en autocamper, når blot man parkerer lovligt og betaler p-afgiften.

I teknisk udvalg vil man efter sommerferien, bl.a. på initiativ af byrådsmedlem Peter Sørensen, drøfte mulige løsninger på denne udfordring.

Kommunen søger eksterne midler til klimasikring i Skagen

I takt med at klimaet ændres pga. den globale opvarmning, får vi brug for at afvande større dele af de lavestliggende arealer i Skagen. Genåbning af Hvidegrøften, der nu ligger i rør fra Buttervej til Bøjlevejen v. Jens Vævers Vej, vil kunne fjerne lagt større vandmængder fremover. Kommunen har netop søgt midler, dels hos Realdania og dels i Miljø- og Fødevareministeriet, til gennemførelse af et pilotprojekt, der skal klarlægge hvilke løsninger der kan bruges for at sikre byen mod de stigende vandstande. Pilotprojektet vil koste ca. 2 mio kr.

Geopark Skagen Odde?

Byrådet i Frederikshavn har planer om at Skagen Odde, Læsø og Hirsholmene skal indgå i en såkaldt Geopark, dvs. et særligt udpeget naturområde. Geoparker har til formål at beskytte, formidle og understøtte den geologiske arv og mangfoldighed og på den baggrund fremme bæredygtig udvikling. Geoparker er ikke særligt beskyttede områder dvs. de normale planbestemmelser er gældende. Det er alene kommunen der sætter rammerne for de forpligtelser, der måtte tilknyttes Geoparkkonstruktionen. Vi må antage at der går offentlige høringer forud for en endelig beslutning om Geopark Skagen Odde.

Vellykket Grundlovsmøde

Igen i år holdt Skagen Byting, i samarbejde med Kulturhus Kappelborg, byens grundlovsmøde i gården ved Kappelborg. Og igen i år tilsmilede vejrguderne arrangement, så vi kunne nyde talerne og musikken i strålende solskin. Skagen Viseklub stod for musikken og sangene og vi fik en dejlig grundlovstale ved borgmester Birgit S. Hansen – en tale der var befriende fri for den selvhævdende retorik, der har præget den politiske debat i medierne her op til folketingsvalget. Borgmesterens tale betonede det folkelige fællesskabs styrker og nødvendighed – det var opløftende at høre!

Fra Skagen Byting ønsker vi at sige tak til Borgmesteren, til Kulturhus Kappelborg, til Skagen Viseklub, til skagensavis.dk for den fine omtale – og tusind tak til alle de over 200 der mødte frem til arrangementet – vi håber at se jer alle til grundlovsmødet i 2020

Link til Borgmesterens tale: Borgmester Birgit S. Hansens Grundlovstale

Link til Bytingets formands tale: Formandens grundlovstale

Link til omtalen i Skagens Avis

Ingen cykelsti ved Kattegatvej eller ved Bøjlevejen

Skagen Byting har ad flere omgange foreslået Frederikshavn kommune at få lavet cykelstier, dels langs Bøjlevejen fra Fyrvej til Buttervej og dels langs Kattegatvej fra Østersøvej til Nordsøvej.

Desværre har Teknisk Udvalg ikke ønsket at prioritere disse forslag, på trods af at sidstnævnte strækning, indenfor de seneste fem år,  har haft flest uheld ud af de kommunale vejstrækninger der var på prioriteringslisten.

Udvalget besluttede at gennemføre et vejprojekt i Skagen; det bliver fartdæmpende foranstaltninger på Drachmannsvej.

 

 

Hotelprojektet ved Rolighedsvej – planlægningen fortsættes

Plan- og Miljøudvalget godkendte på sit møde den 2. april, at Fjordline kan gå videre med planlægningen af projektet.

Rederiet har modificeret højden på byggeriet mod Rolighedsvej med en halv meter og værelsesfløjen mod Erantisvej med halvanden meter. Herudover er Plan- og Miljøudvalgets godkendelse betinget af, at vejadgangen skal være fra Frederikshavnsvej og at stiforløbet fra Skovbrynet lukkes.

Naboernes anker, bl.a. over at byggeriet er alt for voldsomt, er ikke krævet imødekommet.