Nye boligarealer i Skagen

Plan- og Miljøudvalget skal, på mødet den 13. august, tage stilling til kommunaldirektørens indstilling om at arbejde videre med at udlægge nye arealer til boliger, primært i Nordbyen langs Guldmajsvej og Bøjlevejen.

Der har været en såkaldt foroffentligheds høring om forslag til hvilke arealer der kan blive tale om.

Blandt de foreløbige indsigelser har Danmarks Naturfredningsforeningen i denne fase givet til kende, at de er imod dele af forslaget, dels fordi de foreslåede arealer har stor værdi som “korridorer” for flora og fauna i området, og dels fordi DN stiller spørgsmålstegn ved, om der er brug for yderligere boligarealer i Skagen, idet de peger på muligheder for bedre udnyttelse af allerede udlagte erhvervs- og boligarealer.

Efter Plan- og Miljøudvalgets behandling af forslaget følger en offentlig høring.

link til Plan- og Miljøudvalgets dagsorden 13.08.2019

Borgermøde om udvidelsen af landevejen mellem Skagen og Ålbæk

Vejdirektoratet inviterer til borgermøde om den påtænkte vejudvidelse mellem Skagen og Ålbæk.

Mødet finder sted den 22 august kl. 19.00 på Hotel Skagen Strand i Hulsig.

Alle interesserede opfordres til at komme med synspunkter, forslag og ideer til den VVM undersøgelse der nu skal danne grundlag for det videre arbejde med projektet.

Link til Vejdirektoratets omtale af mødet og projektet: https://vejdirektoratet.dk/side/aalbaek-skagen

Nyt fra Guldmajssøen

Takket være de flittige og idérige folk i “Guldmajssøens Venner” er der skabt en grøn oase i Nordbyen. Allerede efter de tre år der er gået siden etableringen af søen, har en rig flora og fauna indfundet sig i området.

Guldmajssøens venner har fået produceret denne fine film – Se link https://www.dropbox.com/s/c4212fnqqoh371s/GuldmajssoeenSkagen_1080p.mp4?dl=0

Med fint madpakkehus på plads og med toiletbygning på vej, er der virkelig gjort en stor indsats for at vi alle kan nyde godt af dette rekreative område,  – tak for initiativet og det store arbejde, til glæde for os alle.

Skagen byvåben nu opstillet ved indkørslen til byen

Skagen Rotary Klub har, i samarbejde med en række firmaer og lokale sponsorer, fået opstillet Skagen Byvåben ved indkørslen til byen.

Læs Skagens Avis omtale her: https://www.skagensavis.dk/2019/07/15/skagens-nye-vartegn-blev-afsloeret.html

 

Fra www.toppenafdanmark.dk kan man om Skagen byvåben læse følgende:

Skagen fik sit byvåben i 1535.

Skagens byvåben består af en rist foroven og en fisk nedenunder samt Skagen købstads motto “Vort håb til Gud alene” (Voris Hob Thill Gudt Allen). 

Risten forestiller den rist skytshelgenen Sct. Laurentius blev brændt på i 258 og fisken symboliserer at Skagen er en fiskerby.

Laurentius var skatmester for Pave Sixtus ll. Men under den romerske kejser Valerians forfølgelser af de kristne,- nægtede han at udlevere kirkens skatte,- og mødte i stedet op med en skare fattige og syge, hvorfor han blev lagt på en rist og måtte lide martyrdøden. 

Sct. Laurentius var de søfarendes og de fattiges beskytter. Og næst efter apostlene regnes han for Roms vigtigste helgen.

Mange kirker bærer hans navn,- bl.a. Den Tilsandede Kirke i Skagen, som han var skytshelgen for.

Sct. Laurentius dag er d. 10. august.

Skagens byvåben kan ses følgende steder: over indgangen til Skagen Rådhus, I rundkørslen ved indkørslen til Skagen samt på Krydstogtkajen.

 

I Skagen Byting er vi glade for også at have fået lov til at bruge byvåbnet som foreningens logo.

Ikke alle er lige begejstret for opstillingen og udformningen af dette vartegn ved indkørslen til byen

Se omtalen i Skagen Onsdag 7. august 2019

Udpluk af sommerens indlæg om turismen i Skagen

Mogens Bandholms indlæg i Skagens Avis den 24. juli med kommentarer

https://www.skagensavis.dk/2019/07/24/mogens-bandholm-svare-bjarne-kvist.html

 

Mogens Bandholms indlæg i Skagens Avis 10. juli 2019 og kommentarer hertil

https://skagensavis.dk/2019/07/10/for-mange-turister-soeger-ikke-det-skagen-er-kendt-for.html

 

Mogens Bandholm i BT 12. juli 2019

https://www.bt.dk/samfund/beboer-i-skagen-raser-over-turister-de-goer-det-kun-for-fornoejelsens-skyld

 

Viceborgmester Bjarne Kvists indlæg i Skagens Avis 15. juli 2019 og kommentarer hertil

https://www.skagensavis.dk/2019/07/15/bjarne-kvist-det-er-simpelthen-for-daarligt.html#comment-42696

 

Turisthus Nord om turismen i Skagen, samt kommentar 15. juli 2019

https://www.skagensavis.dk/2019/07/15/skagen-ville-ikke-vaere-skagen-uden-gaesterne.html#comment-42701

 

Klip fra TV Nord om nyt tiltag “Rosé løb” 17. juli

https://www.tv2nord.dk/nyheder/17-07-2019/1930/rose-lob-i-skagen?autoplay=1

 

Nordjyske 18. juli om viceborgmesterens og Mogens Bandholms meninger om turismen i Skagen

https://nordjyske.dk/plus/frederikshavn/er-turismen-i-skagen-for-meget-oel-og-hornmusik-nu-gaar-viceborgmester-ind-i-slagsmaalet/6d0080e5-c884-45a9-ac5a-5e0bb0f05a27?token=f63bac43-13d1-45a9-968b-74a72de73d12&utm_source=nordjyske.dk&utm_medium=delingsknap_plus

 

Parkering af autocampere – et problem eller en udfordring?

Der bliver flere og flere af dem – autocamperne. Vi ser dem på landevejene, i bybilledet og på parkeringspladserne. I Skagen skal der ikke mange parkerede autocampere til, før de er meget synlige. Kommunen kan åbenbart ikke ved skiltning udelukke dem fra de centrale parkeringspladser, fordi færdselsloven ikke skelner mellem almindelige personbiler og autocampere, når der drejer sig om parkering og derfor er det ikke forbudt at parkere og overnatte i en autocamper, når blot man parkerer lovligt og betaler p-afgiften.

I teknisk udvalg vil man efter sommerferien, bl.a. på initiativ af byrådsmedlem Peter Sørensen, drøfte mulige løsninger på denne udfordring.

Kommunen søger eksterne midler til klimasikring i Skagen

I takt med at klimaet ændres pga. den globale opvarmning, får vi brug for at afvande større dele af de lavestliggende arealer i Skagen. Genåbning af Hvidegrøften, der nu ligger i rør fra Buttervej til Bøjlevejen v. Jens Vævers Vej, vil kunne fjerne lagt større vandmængder fremover. Kommunen har netop søgt midler, dels hos Realdania og dels i Miljø- og Fødevareministeriet, til gennemførelse af et pilotprojekt, der skal klarlægge hvilke løsninger der kan bruges for at sikre byen mod de stigende vandstande. Pilotprojektet vil koste ca. 2 mio kr.