Musikstøj skal nu op på byrådsmøde

Byrådsmedlem Flemming Rasmussen fra DF forlanger nu sagen om musikstøj op i byrådet. Ifølge Flemming Rasmussen er beslutningen i Plan- og Miljøudvalget om lempelser af kravene til restauranter og spillesteder, baseret på forkerte sammentællinger af indsigelser fra skagboerne. Flemming Rasmussen mener at hele 85 % af indsigelserne er imod musikstøjen.

Opfordringen fra Skagen Byting skal være, at byrådspolitikerne sammen besinder sig og afstår fra at lave særlige lempelige regler for støj i Skagen. Vi kan ikke have en interesse i at hele områder af byen skal plages af larm og uro gennem hele sommeren.

Se indlæg fra Flemming Rasmussen i Skagensavis.dk fra 14/2-2019: https://www.skagensavis.dk/2019/02/14/afgoerelse-om-musikstoej-skal-op-paa-byraadsmoede.html

Musikstøj – politikerne lemper reglerne yderligere!

Politikerne i Plan og Miljøudvalget opfordrede i efteråret skagboerne til at give deres vurdering af, om støjniveauet fra restauranter og spillesteder havde været acceptabelt i sommeren 2018. I betragtning af hvor omtalt problematikken har været, var det bemærkelsesværdigt at kommunen kun modtog 30 bemærkninger fra fastboende i Skagen. Det lave tal kunne tale for, at en digital høring ikke giver et retvisende billede af borgernes mening.

Af referatet fra møde i Plan og Miljøudvalget den 5. februar 2019, kan man læse, at politikerne  har valgt at se bort fra de indsigelser fra borgerne, der har ønsket en egentlig regulering af musikstøjen, svarende til hvad der er gældende i resten af kommunen. Det vil derfor fortsat være enkelt for restauranter og spillesteder at opnå dispensation fra støjgrænserne. Fremover bliver det ovenikøbet også muligt at opnå tilladelse i Kristi Himmelfartsferien samt yderligere én weekend i august.

Som det fremgår af nedenstående link til læserbreve i Skagens Avis 13. februar 2019, er i hvert fald ét medlem af Plan- og Miljøudvalget ikke enig i udvalgets beslutning om at lempe reglerne for støj fra restauranter og spillesteder. Samtidig kan man læse, at det åbenbart er vanskeligt at sælge huse i de mest støjplagede områder.

https://www.skagensavis.dk/2019/02/13/synspunkt-omkring-stoejsagen-samt-pludselig-massiv-udvidelse.html

 

Hotelprojekt ved Rolighedsvej – planlægningen fortsætter trods modstand fra naboerne.

Rederiet Fjordline har opkøbt den gamle politistation og en del af husene omkring den, for at bygge et større hotel- og konferencecenter der. Projektet er blevet omtalt i medierne og blev præsenteret på et åbent borgermøde den 12. december. Projektet skal indeholde 160 værelser og konference-faciliteter. Det skal bygges i op til tre etager.

Naboerne i området var på borgermødet meget kede af et så stort byggeri på denne grund, der er omgivet af villaer. Man fandt byggeriet alt for højt og massivt. Derudover blev der givet udtryk for, at hverken Rolighedsvej eller vejene ved Skovbrynet vil kunne klare den trafik, der vil følge med et sådant projekt. Skagen Byting følger sagen.

Efter borgermødet er der indsendt 18 høringssvar, der alle har endog meget væsentlige forbehold overfor projektet. Til trods for denne udbredte og velbegrundede modstand har Plan og Miljøudvalget vedtaget at arbejde videre med planerne for dette hotelbyggeri.

Strandende i Skagen – skal der ske noget med dem?

Vores strande er vel sagtens den vigtigste arv, som skal værnes om  og passes på, så vi og kommende generationer kan nyde godt af denne smukke og barske uspolerede natur.

For de fleste af os der bor her, er det strandende der søges til – både i sommerens badetid og  i vinterens ruskvejr. Her får vi den livgivende naturoplevelse forærende hver eneste dag.

I Frederikshavn kommunes Tekniske udvalg mener man, at strandende skal udvikles og opdateres.

Processen sættes i gang på et møde på tirsdag den 22. januar kl. 19.00 i samlingshallen på Strandby skole.

Mødet er åbent for alle, så det er med at komme afsted, hvis man er interesseret i at høre, hvad det her går ud på – og hvis man gerne vil prøve at få indflydelse på processen.

I løbet af foråret skal der tilsyneladende inviteres til flere møder og de skal efter sommerferien munde ud i en samlet plan for kommunes strande.

Se omtalen i Skagens Avis her: https://www.skagensavis.dk/2019/01/17/giv-dit-besyv-med-om-fremtidens-strande.html

Planer om nyt hotel ved Rolighedsvej

På borgermøde den 12. december blev planerne for Fjordlines opførelse af hotel ved Rolighedsvej fremlagt af repræsentant for bygherren, dennes arkitekt m.fl.

Plancherne der blev anvendt ved fremlæggelsen kan ses her:

https://1drv.ms/b/s!AmotJBPN5JzniUXgGGyKuv1aVvX1

https://1drv.ms/b/s!AmotJBPN5JzniUaPXZ0qqMaCvZcY

https://1drv.ms/b/s!AmotJBPN5JzniUd7oYydVGkqJG2M

Hotellet planlægges at rumme 160 værelser, konference faciliteter samt to restauranter.

På mødet blev der fra flere fremmødte givet udtryk for, at projektet forekom for stort til grunden. Derudover at tilkørsel fra Rolighedsvej eller fra Skovbrynet ikke lader sig gøre uden at skabe uacceptable forhold for de nuværende beboere i området, hvorfor tilkørsel fra Frederikshavnsvej forekommer at være eneste mulighed.

Vær opmærksom på at fristen for indsigelser i denne fase af projektet er allerede den 4. januar 2019

Bemærkninger/indsigelser skal indsendes på denne mailadresse tf@frederikshavn.dk

 

Ny finanslov sætter gang i forhåbningerne om udvidelse af landevejen mellem Skagen og Ålbæk

Den netop vedtagne finanslov indeholder bl.a. finansiering af VVM undersøgelse af konsekvenserne af en udvidelse af landevejen mellem Skagen og Ålbæk. Hermed kan denne vejudvidelse måske være kommet et skridt videre.

Læs nærmere her:

https://frederikshavn.dk/politik/om-kommunen/nyheder/nyheder-og-presse/nyheder-og-pressemeddelelser/udvidelse-af-vejen-mellem-skagen-og-aalbaek-et-skridt-naermere/

Borgermøde den 12. december om nyt hotelprojekt ved Rolighedsvej

Hvis du har en mening om dette projekt, er det nu du har mulighed for at søge at påvirke politikerne.

Læs nærmere om mødet og om dine muligheder for indflydelse på dette link til Frederikshavn kommunes hjemmeside:

https://frederikshavn.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser/aktuelle-hoeringer-og-afgoerelser/aktuelle-hoeringer-og-afgoerelser/planlaegning-for-hotel-ved-rolighedsvejfrederikshavnsvej-i-skagen/