Skagen Turistkontor – udtalelse fra generalforsamlingen

Skagen Byting forsamlet til generalforsamling den 2. juli 2020 udtaler:

Genåbn Skagen Turistkontor, når turisterne er her!
God markedsføring, som åbenbart bliver bedre, er godt, men bør følges op af god lokal service. En service som turistkontoret har ydet i mere end 100 år.
Når op mod halvdelen af byen er beskæftiget med turisme og service, synes det selvmodsigende at lukke turistkontoret for personlig adgang, med den store negative symbolik der ligger heri.
Lukning af turistkontoret kan ses i forlængelse af de senere års lukninger af f.eks. sygehus, politistationen, lægevagten – en meget beklagelig ”afvikling”.
Heldigvis er der i Skagen opbakning til at søge turistkontoret genåbnet og Skagen Byting støtter fuldt ud arbejdet herfor.
Genåbn Skagen Turistkontor!

Foreningens generalforsamling afholdes torsdag den 2.juli kl.19 i Salen på Kappelborg

Efter flere udsættelser på grund af Coronavirussen er det endelig blevet muligt at afholde foreningens generalforsamling, som finder sted torsdag den 2. juli kl 19.00 i Salen på Kappelborg.
Afviklingen foregår naturligvis efter de gældende regler og anbefalinger fra sundheds-myndighederne.
Dagsorden iflg. foreningens vedtægter – se link
Vi håber at de fleste af foreningens medlemmer, trods sommertravlhed og ferietider, finder tid til at deltage.

På foreningens vegne
Martin Knudsen, formand

Endnu en udsættelse af foreningens generalforsamling

Heller ikke fase to af folketingets genåbning efter Corona-nedlukningen, giver os mulighed for at afholde foreningens generalforsamling.
Så snart der gives grønt lys fra myndighederne, vil vi afholde den generalforsamling, vi har ventet på siden marts måned.
Indtil da må I endelig give lyd, hvis der er sager/emner, som I gerne vil have at Bytinget involverer sig i.

Med venlig hilsen
Jens Vadet Poulsen
sekretær for Skagen Byting

 

Aflysning af grundlovsmøde og udsættelse af generalforsamling

Da det fortsat er uvist hvornår der igen åbnes for mulighed for at vi kan samles, må vi desværre aflyse vores grundlovsmøde.
Foreningens generalforsamling er fortsat udsat og vil blive afholdt, når det lader sig arrangere.
Indtil da håber vi, at I alle står Coronatiden igennem, så godt det lader sig gøre.
Jeg kan altid kontaktes på mail eller telefon, hvis I ønsker at Skagen Byting skal orienteres eller inddrages i sager, der angår vores by.

Med venlig hilsen
Martin Knudsen
Formand for Skagen Byting

Tlf. 51 86 64 79
Mail: bsa.skagen@skagennet.dk

GENERALFORSAMLINGEN UDSAT

UDSÆTTELSE AF SKAGEN BYTINGS GENERALFORSAMLING.

Som konsekvens af at Corona virussen nu har ramt Danmark, har vi besluttet at udsætte foreningens generalforsamling, der skulle have fundet sted den 30. marts.
Når tingene igen har normaliseret sig, vil vi melde en ny dato ud.
Indtil da må vi ”rykke sammen om hinanden, ved at holde afstand”, som statsministeren sagde.

På bestyrelsens vegne
Jens Vadet Poulsen
sekretær for Skagen Byting

Skal vi virkelig affinde os med lukningen af lægevagten ?

Lægevagten i Skagen lukker allerede den 1. marts 2020

Murene i regionshuset er tykke!

Tilsyneladende så tykke at end ikke protesterne fra tusindvis af borgere i sagen om byens lægevagt, har kunnet trænge ind til regionspolitikerne.

I virkeligheden var der slet ikke tale om nogen proces, hvor borgerne skulle høres, men derimod en politisk beslutning, der allerede var truffet med lægerne om fremtiden for regionens lægevagtsordning, med den konsekvens for borgerne i Skagen, Brønderslev, Farsø og Brovst, at den lokale lægevagt nedlægges pr. 1. marts.

Det har været et uskønt forløb at se på.

Ingen dialog, intet ønske om at finde andre løsninger end ikke forudgående orientering.

Lad gå at politik også er at træffe upopulære beslutninger, der kan være generende på den ene eller anden måde. Men at træffe beslutninger for lukkede døre, om så vitalt et område som lægevagtsbetjening i Skagen, hvor vi har et stort og driftigt erhvervsliv, over 50000 indbyggere i sommersæsonen og i nærheden af halvanden million overnatninger, samt dags- og krydstogtsturister, – det vidner om total mangel på forståelse for sit politiske ansvar!

Det er simpelthen en ommer Ulla.

 

 

Med venlig hilsen

Martin Knudsen

formand for Skagen Byting

 

Hvad vil vi med vores strande?

De fleste os vil sikkert bare gerne have, at vi passer godt på den vilde natur som vores strande er. Herudover måske nogle mere opdaterede toiletfaciliteter og måske muligheder for at købe os en is. Vi vil også gerne sikre bedre tilgængelighed til stranden for vores gangbesværede medborgere. Og så vil vi gerne at strandene  med passende mellemrum bliver holdt rene for affald – det medvirker de fleste af os gerne til, hvis der mulighed for at finde en skraldespand i nærheden.

Nogenlunde med denne ovenstående dagsorden har vi i Skagen Byting deltaget i forarbejdet for den Masterplan for Fremtidens Strande, som nu foreligger og er sendt i høring i otte uger fra den 28. januar. Link til omtale og Masterplanen her

Vi håber at rigtig mange vil bidrage med opbakning samt gode forslag og ideer i høringsfasen.

Regionsrådet vil lukke lægevagten i Skagen

Endnu en meget afgørende borgerbetjening ser ud til at forsvinde fra byen, da regionsrådet har besluttet at lukke lægevagten i Skagen, efter de forlydender der verserer i pressen, sker det pr. 1. marts.

Kan det virkelig være rigtigt at denne vitale del af trygheden ved at bo i vores by blot med et pennestrøg fjernes? – Meget tyder på at regionsrådet på sit møde på tirsdag vil beslutte sig for det, selvom der ikke forud er gået nogen høring, debat eller offentlige udmeldinger herom.

Skagen Byting vil fremsende en kraftig opfordring til regionsrådet om at revurdere sagen, med henvisning til dels de mange produktionsvirksomheder i byen og dels rigtig mange turister der gæster os, primært i sommerhalvåret.

Vi håber at byens borgere, foreninger, organisationer og politikere også tager initiativ til at råbe regionspolitikerne op i denne sag, men det skal gå hurtigt!

 

Martin Knudsen

Formand for Skagen Byting

 

Læs Skagen Bytings henvendelse til regionsrådet her:  brev til Regionsrådet

Skagen Byting inviterer til offentligt møde om arkitektur

Skagen Byting inviterer til offentligt møde om byens historiske arkitektur set i et fremtidsperspektiv.

Da fiskerne fik vind i sejlene, ville de også have tag over hovedet! Det fortæller Hans Nielsen fra Lokalsamlingen på et offentligt møde den 20.februar 2020 kl. 19.30 på Kappelborg.

Tagene sad på husene i fiskerlejet, der senere blev kernen i byen Skagen. Derfor fortæller Flemming Borreskov, deltidsskagbo m.m. efterfølgende om Mennesker for Byer og stadsarkitekt i Aalborg Peter Baltzer om Byer for Mennesker. Foredragsholderne arbejder i øjeblikket sammen om Stigsborgprojektet i Nørresundby.

Mødet er et led i det fokus på arkitektur, som en gruppe under Skagen Byting har arbejdet med i længere tid. Deres artikler om arkitektur og lokalsamfund har man kunnet læse i Skagen Onsdag,

Det er Skagens identitet og udvikling, der denne aften er i spil, og derfor slutter Flemming Borreskov af med et indlæg om Skagens potentialer og dilemmaer. Inden vi går hjem, skal vi helst selv give vort besyv med om, hvorvidt vi fortsat skal have et særligt fokus på Skagens arkitektur og miljø og i givet fald hvordan.

 

Plakat

Utilfredshed med kommunens styring af byggerier i Skagen

Beboere, sommerhusejere og Foreningen By & Land Skagen er utilfredse med at kommunen tillader for meget og for tæt byggeri i Skagen. Formand for Teknik og Miljø, Mette Hardam, deler ikke disse bekymringer, men giver dog udtryk for, at hun er lydhør overfor kritikken. Først og fremmest for ikke at skade turisterhvervet, må man forstå på hendes udtalelser til P4 Nordjylland, som det kan høres i nedenstående links. Se også de to nederste links til TV Avisen fra 21/1-2020.

P4 Nordjylland 21.januar 2020 kl 07.30

P4 Nordjylland 21. januar 2020 kl. 08.30

P4 Nordjylland 21. januar 2020 kl 09.30

Fra DR1 Nyhederne  Om nye byggerier i Skagen

TV Avisen 21. januar kl.18.30 gå 20min og 46sek ind i udsendelsen