Skagen Byting inviterer til offentligt møde om arkitektur

Skagen Byting inviterer til offentligt møde om byens historiske arkitektur set i et fremtidsperspektiv.

Da fiskerne fik vind i sejlene, ville de også have tag over hovedet! Det fortæller Hans Nielsen fra Lokalsamlingen på et offentligt møde den 20.februar 2020 kl. 19.30 på Kappelborg.

Tagene sad på husene i fiskerlejet, der senere blev kernen i byen Skagen. Derfor fortæller Flemming Borreskov, deltidsskagbo m.m. efterfølgende om Mennesker for Byer og stadsarkitekt i Aalborg Peter Baltzer om Byer for Mennesker. Foredragsholderne arbejder i øjeblikket sammen om Stigsborgprojektet i Nørresundby.

Mødet er et led i det fokus på arkitektur, som en gruppe under Skagen Byting har arbejdet med i længere tid. Deres artikler om arkitektur og lokalsamfund har man kunnet læse i Skagen Onsdag,

Det er Skagens identitet og udvikling, der denne aften er i spil, og derfor slutter Flemming Borreskov af med et indlæg om Skagens potentialer og dilemmaer. Inden vi går hjem, skal vi helst selv give vort besyv med om, hvorvidt vi fortsat skal have et særligt fokus på Skagens arkitektur og miljø og i givet fald hvordan.

 

Plakat

Utilfredshed med kommunens styring af byggerier i Skagen

Beboere, sommerhusejere og Foreningen By & Land Skagen er utilfredse med at kommunen tillader for meget og for tæt byggeri i Skagen. Formand for Teknik og Miljø, Mette Hardam, deler ikke disse bekymringer, men giver dog udtryk for, at hun er lydhør overfor kritikken. Først og fremmest for ikke at skade turisterhvervet, må man forstå på hendes udtalelser til P4 Nordjylland, som det kan høres i nedenstående links. Se også de to nederste links til TV Avisen fra 21/1-2020.

P4 Nordjylland 21.januar 2020 kl 07.30

P4 Nordjylland 21. januar 2020 kl. 08.30

P4 Nordjylland 21. januar 2020 kl 09.30

Fra DR1 Nyhederne  Om nye byggerier i Skagen

TV Avisen 21. januar kl.18.30 gå 20min og 46sek ind i udsendelsen

Flere benspænd for reetablering af ødelagte klitter på Sønderstrand

Seneste nyt i sagen fra DR Nyheder Indland 22. januar 2020

I dag, onsdag den 22. januar 2020, er sagen omtalt i Radioavisen – tryk på nedenstående link og gå 1 minut og 15 sekunder ind i udsendelsen.

Radioavisen 22. januar 2020 kl. 14

Som det fremgår af Nordjyskes omtale den 18. januar, er der fortsat ikke nogen udsigt til at de vandaliserede klitter ved Sønderstrand bliver reetableret lige med det samme. Det er nu snart tre måneder siden at der blev forøvet hærværk på klitterne ved Sønderstrand udfor Vippefyret, men der er endnu ikke kommet gang i nogen retssag mod to sigtede i sagen og nu er der tilmed indgivet en klage mod Fredningsnævnets beslutning om at få genskabt de ødelagte klitter. Hvem der er sigtet i sagen og hvem der har påklaget Fredningsnævnets beslutning er ikke til at  få oplyst, så forundringen, forargelsen, mystikken og konspirationsteorierne kan en tid endnu råde i denne sag.

Links:

Nordjyske 18. januar om Sønderstrand

TV2 Nyhederne 18.01.20– her skal du cirka to et halvt minut ind i indlægget

 

 

 

Godt Nytår

Skagen Byting ønsker alle et godt nytår.

Vi takker jer der, gennem medlemskab af vores forening og deltagelse i vores arbejde og arrangementer i årets løb, har vist interesse for Skagen Byting.

Vi har støt stigende medlemstal og vi håber at den positive interesse vil fortsætte i det nye år, så Skagen Byting fortsat kan værne om vores dejlige by og samtidig igangsætte, støtte og udvikle projekter til gavn for vores by.

Vi fortsætter arbejdet i det nye år og håber at alle gode kræfter stadig vil bidrage.

 

Nyt sommerhusområde i Hulsig

Plan- og Miljøudvalget har indstillet at byrådet vedtager, at der kan bygges ca. 40 sommerhuse på arealet ved Tranevej/Kæruldvej i Hulsig..

Med denne beslutning har man alene imødekommet de indkomne indsigelser fra Hulsig og Omegns Borgerforening, Starholm Ejerlav og Danmarks Naturfredningsforening, ved en reducering af de oprindeligt foreslåede 80 til 90 sommerhuse.

Begrundelsen for afvisningen af klagerne er, at det ikke vurderes at projektet får væsentlig betydning for miljøet.