Geopark Skagen Odde?

Byrådet i Frederikshavn har planer om at Skagen Odde, Læsø og Hirsholmene skal indgå i en såkaldt Geopark, dvs. et særligt udpeget naturområde. Geoparker har til formål at beskytte, formidle og understøtte den geologiske arv og mangfoldighed og på den baggrund fremme bæredygtig udvikling. Geoparker er ikke særligt beskyttede områder dvs. de normale planbestemmelser er gældende. Det er alene kommunen der sætter rammerne for de forpligtelser, der måtte tilknyttes Geoparkkonstruktionen. Vi må antage at der går offentlige høringer forud for en endelig beslutning om Geopark Skagen Odde.