Skagen Bytings baggrund og tilblivelse

Den stiftende generalforsamling for Skagen Byting blev afholdt den 20. april 2014.

Baggrunden var byens 600 års købstadsjubilæum i 2013, hvor byens borgere var involveret på kryds og tværs i mange forskellige initiativer til markering af jubilæet.

Skagen Byting bygger på byens lange historie, det sammenhold og det engagement som jubilæumsåret beviste.

Skagen Bytings tilblivelse kan tilskrives en gruppe af initiativrige og engagerede skagboer der i jubilæumsåret vedvarende arbejdede for selve jubilæumsarrangementet og herunder at etablere rammerne for Bytingets virke.

I hele jubilæumsåret blev der i Skagen Onsdag hveranden uge bragt en historisk artikel, der beskrev byens historie og udvikling. Artiklerne er samlet i bogen “Skagen. Købstad i 600 år”, der blev udgivet af Skagen Lokalhistoriske Forening, hvor den fortsat kan købes, den kan også bestilles på tlf. 98 46 26 24 eller mail: skagenlokalhistoriskeforening@gmail.com

Med kommunalreformen i 2007 blev Skagen en del af Frederikshavn kommune og dermed rykkede det politiske beslutningsniveau 40 km mod syd. Dette forhold har sikkert været medvirkende til interessen for at etablere Skagen Byting, fordi man derved kunne få et lokalt forankret talerør for byens borgere.

Det var ganske enestående at en meget lille fiskerby allerede i middelalderen opnåede købstadsrettigheder. Årsagen var måske at placeringen ved indsejlingen til Kattegat var af stor strategisk betydning for overvågningen af besejlingen af de indre farvande og indirekte for inddrivelsen af den vigtige Øresundstold, som kong Erik af Pommern indførte.

Skagen bys lykke var nu ikke gjort med tildelingen af købstadsrettighederne. Skagboerne skulle op gennem historien kæmpe dels med havet, som både gav og tog, og dels med den karrige jord, for at få deres udkomme. Sandflugten gjorde livet slidsomt og epidemiske sygdomme har af flere omgange tyndet voldsomt ud blandt byen borgere.

Selvom byen i dag er mest omtalt for “guldaldermalere”, er perioden med disse mere eller mindre flamboyante kunstnere kun en meget lille del af Skagen historie.

Med kunstnerne kom det finere borgerskab og gjorde Skagen mondæn.

Men hovednerven i byen har altid været fiskeriet, og skiftende tider har budt på mange op- og nedture for dette erhverv. I dag er landingerne i Skagen de værdimæssigt største i landet.

Fiskeriet og turismen er fortsat hovedhjørnestenene i byens eksistens.

Byens aktuelle udfordringer er bl.a.:

  • det vigende indbyggertal, – i dag er vi kun ca. 8.000 borgere i byen, da der var flest, var vi 12.000!
  • at vi bliver forholdsvis flere ældre i byen
  • at de strukturelle ændringer slår hårdt, fordi vi mister central borgerbetjening, som sygehus, politi, ambulanceberedskab samt den kommunale forvaltning m.m.
  • fastholdelse af byens identitet som en levende by, der giver god mulighed for bosættelse og udvikling og samtidig værner om byens særkende og områdets natur.
  • at tilpasse infrastrukturen til klimaændringerne og tilpasse serviceudbud til såvel skagboernes som vores gæsters fremtidige behov.

 

Avisen “Nordjyske”s omtale af stiftelsen af Skagen Byting:https://nordjyske.dk/nyheder/skagens-byting-bobler-med-id-er/b48d7149-7f40-4912-a41e-34f933666f28