Historie

Skagen Byting er stiftet den 20.04.2014.

Dette skete som en konsekvens af Skagen Købstads 600 års jubilæum i 2013. I det år fejrede byens sig selv med en lang række arrangementer.

Det er byens lange historie, det sammenhold og det engagement jubilæumsåret afslørede, Skagen Byting bygger på.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og har følgende medlemmer

  • Martin Knudsen, formand
  • Jørgen Fink Petersen, næstformand
  • Bente Lund, kasserer. mail: belund@skagennet.dk
  • Jens Vadet Poulsen, sekretær
  • Erik Hatt
  • Chresten Sloth Christensen
  • Karina Gajhede
  • John Knudsen, suppleant
  • Richard Malmose, suppleant

Skagen har tidligere haft et Byting, men det er en anden historie, der følger senere. Foreløbig henvises til bogen: Skagen. Købstad i 600 år, udgivet af Skagen Lokalhistoriske forening i 2013. Der er enkelte eksemplarer tilbage.