Hotelprojektet ved Rolighedsvej – planlægningen fortsættes

Plan- og Miljøudvalget godkendte på sit møde den 2. april, at Fjordline kan gå videre med planlægningen af projektet.

Rederiet har modificeret højden på byggeriet mod Rolighedsvej med en halv meter og værelsesfløjen mod Erantisvej med halvanden meter. Herudover er Plan- og Miljøudvalgets godkendelse betinget af, at vejadgangen skal være fra Frederikshavnsvej og at stiforløbet fra Skovbrynet lukkes.

Naboernes anker, bl.a. over at byggeriet er alt for voldsomt, er ikke krævet imødekommet.