Husk vores arrangement onsdag 15. marts

Skagen 14. marts

Blot en påmindelse om vores arrangement på

onsdag 15. marts kl. 19:00 – 21:30 i Skagen Kultur- og Fritidscenter – Hvordan kan vi udvikle Skagen?

Hvor I vil blive præsenteret for alle de mange projekter som forskellige foreninger, virksomheder og borgere har gang i i Skagen.

Vi skal høre om projekter på havnen, museerne, naturen og kulturhusene, vi skal høre om Skolemarken, om kirkegården, om havneudvidelsen, om Skagen Marathon og om moderne turisme.
Vi skal høre om fysiske projekter, events, og om ideer og drømme. Alle projekterne bliver præsenteret af aktørerne selv.

Vi har spurgt 10 forskellige, og I kan godt glæde jer. Der er mange gode projekter, der vil byen det godt.

Herunder de gæster, der vil fortælle om forskellige projekter på event#2:

Diddan Karstensen – Karstensens Skibsværft
Klaus Kristoffersen – Skagen Kultur- og Fritidscenter
Jeppe Hein/Lars Illum – Skolemarken
Kasper Foldager – Skagen Kirkegårde
Anne Møller – SKAL Contemporary
Ulla Mosich – Toppen Af Danmark
Allan Kastor – Erhvervsforeningen
Dan Knudsen – Skagen Salmon
Max Olesen – Skagen Bolig
Lisette Vind Ebbesen – Skagens Kunstmuseer

https://www.facebook.com/events/728709032259756

Husk også

Ordinær Generalforsamling i Skagen Byting, tirsdag den 28. marts 2023 kl. 19:00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter.

Dagsorden ifølge vedtægten, der kan ses på www.skagenbyting.dk. Punkter til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen taler Henning Dochweiler over emnet ”Demokrati som livsform.”

Af hensyn til kaffe mv. er tilmelding nødvendig senest 21. marts kl. 12:00 på mail: byting@skagenbyting.dk

Stemmeret har medlemmer, der har betalt kontingent og er indmeldt senest 8 dage inden generalforsamlingen. Vedtæger §8. Skagen Bytings konto: 9070 – 1628051298

Venlig hilsen

Jesper Hegaard
sekretær