Hvordan skal Skagens detailhandels fremtid være?

Offentligt møde på Color Hotel den 2. april kl. 19

Se indbydelsen her invitation til offentligt møde om detailhandlen i Skagen

På baggrund af rådgivningsfirmaet COWI´s nyligt gennemførte rapport om detailhandlen i kommunen (se rapporten her detailhandelsanalyse ), ønsker kommunen at revidere kommuneplanens retningslinjer for detailhandlen.

Skagen Byting har især været glade for at rapporten anbefaler at:

  • prioritere understøttelsen af den attraktive og blandede bymidte i Skagen by
  • ikke at udlægge flere arealer til større kædebutikker i eller udenfor byens centrum, for at undgå at sådanne større indkøbscentre udvander og udkonkurrerer de mindre butikker i centrum
  • af samme årsag skal det undgås at give dispensationer til oprettelse af større butiksarealer i centrum

Læs her: Skagen Bytings bemærkninger til detailhandelsanalysen

Har du en mening om, hvordan kommunen skal lave rammerne for handelslivet i Skagen, så mød op og giv din mening til kende.