Opdateret: Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling 6. marts 2024

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling – OPDATERET på dato…..

onsdag den 6. marts 2024 kl. 19.00 i Marineforeningen, Kappelborgvej 14B, 9990 Skagen

Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling for Bytinget i Skagen

1. Valg af dirigent

2. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

3. Behandling af Vedtægtsændringer

4. Eventuelt