Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Kære medlemmer af Skagen Byting.

Skagen Bytings bestyrelse har valgt at indkalde til en ekstraordinær
generalforsamling, som afholdes i umiddelbar forlængelse af den ordinære generalforsamling tirsdag d. 17. August 2021 kl. 19.00 i ”glassalen” i Skagen Kultur – og Fritidscenter, Kirkevej 19, 9990 Skagen.
Dette for at drøfte foreningen Skagen Bytings videre eksistens i tilfældet af, at der ikke bliver valgt en funktionsdygtig bestyrelse.

Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling:
1. Er der valgt en funktionsdygtig bestyrelse?
2. Evt. ophør af foreningen Skagen Byting.
3. Fordelingen af foreningen Skagen Bytings formue ved foreningens evt.ophør.
4. Evt.

På bestyrelsens vegne
Erik Hatt
Formand