Indkaldelse til Generalforsamling

 

 

 

 

Kære medlemmer af Skagen Byting.

 

SKAGEN BYTING

indkalder hermed til Generalforsamling

Tirsdag d. 17. August 2021 kl. 19.00

i ”glassalen” i Skagen Kultur – og Fritidscenter,

Kirkevej 19, 9990 Skagen

 

Dagsorden ifølge vedtægterne, som du finder på                                      foreningens hjemmeside: www.skagenbyting.dk

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af to revisorer for et år samt en revisorsuppleant for et år.
  1. Eventuelt

 

Vær opmærksom på at eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være foreningen i hænde senest tirsdag d. 10. August 2021.

 

På bestyrelsens vegne

 

Erik Hatt

Formand

 

I forbindelse med denne meddelelse vil vi, fra siddende bestyrelse, gerne opfordre jer alle til at overveje, om I kunne være interesseret i at deltage i Skagen Bytings arbejde. Vi mangler nogle gode kræfter i bestyrelsen. For at høre mere om arbejdet, er I meget velkommen til at kontakte medlemmer af den siddende bestyrelse. Se nærmere informationer på hjemmesiden.