Indkaldelse til Generalforsamling – opdateret med korrekt ugedag!

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Skagen Byting

TORSDAG 31. marts 2022 kl. 19:00

i Skagen Kultur- og Fritidscenter.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal fremsendes til Bestyrelsen senest 8 dage inden afholdelse på mail: byting@skagenbyting.dk.

For at have stemmeret på Generalforsamlingen skal kontingent være indbetalt for 2022.

Se link til Vedtægter og Indbetaling af kontingent her på siden.

 

Venlig hilsen

Chresten Sloth Christensen

formand Skagen Byting