Indkaldelse til ordinær generalforsamling 28. marts 2023

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i Skagen Byting.

Tirsdag den 28. marts 2023 kl. 19:00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter.

Dagsorden ifølge vedtægten, der kan ses på www.skagenbyting.dk

Punkter til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen taler Henning Dochweiler over emnet ”Demokrati som livsform.”

Af hensyn til kaffe mv. er tilmelding nødvendig senest 21. marts kl. 12:00 på mail: byting@skagenbyting.dk

Stemmeret har medlemmer, der har betalt kontingent og er indmeldt senest 8 dage inden generalforsamlingen. Vedtæger §8.

Skagen Bytings konto: 9070 – 1628051298

Med venlig hilsen

Chresten Sloth Christensen

Bestyrelsesformand Skagen Byting