Ingen midler fra Realdania til klimasikring i Skagen

Kommunen havde søgt midler fra Realdania til et pilotprojekt der skulle afklare, hvilke løsninger der kan findes for at Skagen kan klare de stigende vandstande, som vi allerede nu døjer med visse steder.

Desværre har Realdania givet afslag på ansøgningen og derfor er arbejdet med åbning af Hvidegrøften sat på hold, indtil der er fundet en løsning på den stigende vandstand i Bankekvarteret.