Invitation og nyhedsbrev februar 2023

Kære medlemmer og andre med interesse for Skagen Byting.

En lille hilsen og en reminder om, at vi allerede på onsdag 15. februar kl. 19:00 i SKF har 1. aften i vores række af 3 møder om Skagens udvikling.

Det glæder os, at vi i løbet af de sidste måneder har fået mange nye medlemmer, der bakker op om skagboernes demokratiske forening, der har til formål at:

  • at sætte fokus på-, afdække og debattere visioner for Skagen.
  • at tage et medansvar for Skagens udvikling ved at iværksætte og deltage i projekter, der kan udvikle byen.
  • at synliggøre og styrke Skagen som byområde, med henblik på som minimum at fastholde indbyggertallet i byen.
  • at være talerør i forbindelse med byudvikling, forskønnelse af byen mv., således at Skagen udvikler sig som et spændende bosætningssted – både erhvervsmæssigt og kulturelt.
  • at finde egnede former for dialog med omverdenen – herunder Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland.

Så vel mødt til vores møder om: Skagens byudvikling – hvordan kan vi udvikle Skagen?

1. Skagens byudvikling – hvordan kan vi udvikle Skagen?

15. februar kl. 19:00-21:00 – Skagen Kultur og Fritidscenter.

Med undertitlen Vulkanudbrud og månelandinger. Formand Chresten Sloth og Arkitekt Niels Ove Kildahl vil tale om Skagen Byting og bely­se Skagens tilstand og de muligheder, vi er gået glip af.

2. Skagens byudvikling – hvilke projekter former vores by?

15. marts kl. 19:00-21:00 – Skagen Kultur og Fritidscenter.

Med undertitlen Mangfoldige projekter og fælles interesser. Projekter, hvor forskel­lige aktører allerede er i gang med og finder muligheder for samarbejde. Her vil forskellige skagboer fortælle om deres projekter.

3. Skagens byudvikling – gode steder, der har skabt resultater!

12. april kl. 19:00-21:00 – Skagen Kultur og Fritidscenter.

Med undertitlen En fælles byplan. Her vil gode og dygtige mennesker udefra for­tælle om fantastiske projekter i andre byer, hvor det er lykkedes at skabe en fælles og hen­syntagen til Skagens særpræg.

 
Kontingent for 2023 kan indbetales på vores konto nr. 9070 – 1628051298 og er på 100 kr. for enkeltpersoner, 150 kr. for familier og 300 kr. for virksomheder.

 

Venlig hilsen og på gensyn

Jesper Hegaard – sekretær