Kommunen søger eksterne midler til klimasikring i Skagen

I takt med at klimaet ændres pga. den globale opvarmning, får vi brug for at afvande større dele af de lavestliggende arealer i Skagen. Genåbning af Hvidegrøften, der nu ligger i rør fra Buttervej til Bøjlevejen v. Jens Vævers Vej, vil kunne fjerne lagt større vandmængder fremover. Kommunen har netop søgt midler, dels hos Realdania og dels i Miljø- og Fødevareministeriet, til gennemførelse af et pilotprojekt, der skal klarlægge hvilke løsninger der kan bruges for at sikre byen mod de stigende vandstande. Pilotprojektet vil koste ca. 2 mio kr.