Musikstøj fra byens restauranter

På møde i Plan-og Miljøudvalget den 5. november skulle udvalget  bl.a. tage stilling til, om den nuværende restaurationsforskrift skal videreføres i 2020.

Forskriften fastsætter et generelt højere niveau for støj fra restauranterne i Skagen bykerne, end der tillades i resten af kommunen – svarende til en tredobling af støjniveauet. Herudover er der adgang, for hver af restauranterne i området,  til at søge op til 10 dages dispensationer fra støjgrænserne, hvilket betyder at der kan spilles uden nogen øvre støjgrænse. Samme vilkår er også tilladt i dagene, hvor Skagen Festivalen afholdes.

Du kan finde restaurationsforskriften her

Du kan se de dispensationer der er givet i 2019 her

Et flertal i Udvalget tiltrådte indstillingen om at den nuværende ordning fastholdes. Erik Kyed Trolle fra Socialdemokratiet begærede sagen behandlet i byrådet.