Musikstøj fra restauranter – hvad mener du?

De seneste par år har støjen fra restauranternes musikunderholdning været i fokus. Mange har givet udtryk for, at de har været generet af for høj musik, mens andre har udtrykt tilfredshed med at der er “gang i gaden”.  Temaet er vist velkendt for de fleste. Frederikshavn kommune har iværksat forskellige reguleringer af området og det var Skagen Bytings opfattelse, at der skulle afholdes en offentlig høring, hvor der kunne blive lejlighed til at drøfte holdninger og komme med forslag til politik for området. Frederikshavn kommune har imidlertid valgt at foretage en høring ved, at der kan afgives bemærkninger via kommunens hjemmeside – se link herunder.

Vær derfor opmærksom på at få indgivet dine bemærkninger, observationer og synspunkter inden svarfristens udløb den 21. november 2018.

 

https://frederikshavn.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser/aktuelle-hoeringer-og-afgoerelser/aktuelle-hoeringer-og-afgoerelser/musik-fra-restaurationer-i-skagen-2018/