Musikstøj skal nu op på byrådsmøde

Byrådsmedlem Flemming Rasmussen fra DF forlanger nu sagen om musikstøj op i byrådet. Ifølge Flemming Rasmussen er beslutningen i Plan- og Miljøudvalget om lempelser af kravene til restauranter og spillesteder, baseret på forkerte sammentællinger af indsigelser fra skagboerne. Flemming Rasmussen mener at hele 85 % af indsigelserne er imod musikstøjen.

Opfordringen fra Skagen Byting skal være, at byrådspolitikerne sammen besinder sig og afstår fra at lave særlige lempelige regler for støj i Skagen. Vi kan ikke have en interesse i at hele områder af byen skal plages af larm og uro gennem hele sommeren.

Link til borgmesterens udtalelse til Skagensavis.dk om at sagen nu skal op på byrådsmødet den 27. februar 2019: https://www.skagensavis.dk/2019/02/21/borgmesterens-kommentar-til-musik-i-skagen.html.

Se indlæg fra Flemming Rasmussen i Skagensavis.dk fra 14/2-2019: https://www.skagensavis.dk/2019/02/14/afgoerelse-om-musikstoej-skal-op-paa-byraadsmoede.html