Nyhedsbrev fra Skagen Byting

Kære medlemmer

Nyhedsbrev, 2024. 2

Kontingent / medlemskab

Som Jesper Heegaard har skrevet flere gange, har det været med stor beklagelse at systemet Unioo har voldt mange kvaler for medlemmerne og bestyrelsen. Der er nu truffet den beslutning, at vi fravælger Unioo som medlemsportal og lægge indmeldelse samt medlemsliste på vor www.skagenbyting.dk, som vi forventer i løbet af marts vil være opdateret, således at betaling af kontingent, igen vil være til vor bankkonto.

Generalforsamling

Som blev holdt 5. februar 2024 kl. 19.00, hvor Bestyrelsen sagde farvel til 3 medlemmer; Hanne Heilmann, Jane Bengtsen og Jan Iversen, og takkede dem for deres indsats i Bestyrelsesarbejdet for Skagen Byting.

Bestyrelsen blev den 6. februar konstitueret som følgende:

Ole Bjerg Lauritzen Formand Ansvar Ekstern kommunikation – arrangementer
Michael Finn Jørgensen Næstformand Ansvar Nye medlemmer – foreninger
Jesper Hegaard Sekretær Ansvar Medlemsstyring – ad hoc
Mikael Rasmussen Kasserer Ansvar Regnskab og økonomi
Rasmus Rump Rasmussen Medlem Ansvar Brobygger til erhvervslivet
Frede Damgaard Medlem Ansvar Brobygger til lokalsamfundet
Line Lindegren Roed Medlem Ansvar Facebook og donationer

Som suppleanter blev følgende valgt:
Anne-Mie Rasmussen og Christian Andersen

Købstads Jubilæum:

Som blev afholdt den 8.02.2024 havde deltager af 23 foreninger og klubber. Der kom 205 besøgende, og et stort flertal af deltagerne har efterfølgende bekræftet at de gerne vil deltage igen. Da det var første gang at dette blev afholdt, har vi modtaget flere anbefaling fra deltagerne til forbedringer, som vil bruge til næste afholdelse.
Fremtidige arrangementer:

Besøg på Ruths Hotel:
Den 4. marts inviteres Bytingets medlemmer til besøg på Ruths Hotel kl. 19.00, Redningshuset Jeckels vej 12A, 9990 Gl. Skagen, hvor Direktør Tom Boye vil fortælle om Ruths udvikling og nye planer. Da der er begrænser antal, 35 personer, beder vi jer tilmelde jer til Mikael Andersen på Mikael.andersen@ruths-hotel.dk

Skagen i dag og i Fremtiden:
Den 3. april, vil vi afholde et arrangement hvor vi inviterer 3 politiker og 3 erhvervspersoner, til en diskussion om Skagen hvor deltager kan stille spørgsmål til panelet. Jørgen Pyndt, kendt fra TV2, vil være Konferencier. Det vil være gratis for medlemmer.
Mere information bliver sendt ud senere.

Dialog med Bestyrelsen:
23.04 fejrer vi Bytingets 10-års jubilæum. Bestyrelsen ønsker at høre hvad medlemmer har af ønsker til Bytinget og have dialog med bestyrelsen.
Mere information bliver sendt ud senere.

Besøg Finns Pensionat (Dagali)
I maj måned planlægger vi et besøg her for medlemmer.
Mere information bliver sendt ud

Grundlovsdag:
Den 5. juni, som sidste år vil vi igen holde Grundlovsdagen den 5. juni på Kystmuseet.
Mere information bliver sendt ud senere.

Information fra Skagen Sogn:
Oplysninger pr 1. januar 2024 for 2023:
Antal indbyggere: 7.495
Antal fødte: 31
Antal døde: 129
https://sogn.dk/skagen/fakta-om-sognet

Med venlig hilsen
Skagen Byting
Ole Bjerg Lauritzen
Formand