Nyhedsbrev og julehilsen december 2022.

Skagen, december 2022

Kære Medlemmer.

”Sig tiden nærmer”. Altså ikke den, hvor vi skal herfra, men den der bringer os julens budskab og nytåret. Vi vil derfor gerne sende jeg en glad hilsen, for lige nu tror vi for alvor på Bytingets fremtid.

Det skyldes, at vi har indledt et samarbejde med Niels Ove Kildahl, der holdt foredrag for os på generalforsamlingen i 2022, og Lisette Vind Ebbesen.

De repræsenterer hver sig selv og har meldt sig ind i Bytinget, og de har til hensigt at trække flere yngre mennesker fra deres omgangskreds med ind i. Det er en fantastisk mulighed for Bytinget, for de fleste af os er sandt at sige ikke bare grå, men hvide i toppen, og derfor kan mødet mellem os og dem blive særdeles interessant, især fordi vores fælles indsat vil omhandle ”Skagens Identitet og Udvikling”. Et projekt vi længe har truet til at sætte i søen, men ikke haft de fornødne kompetencer og de fornødne kræfter til at rulle ud.

De kræfter og de kompetencer ser vi ud til at få nu, og allerede inden generalforsamlingen varmer vi op med formentlig 3 møder i januar, februar og marts. Disse møder skal gøre det klart for jer, hvad projektet går ud på, ligesom vi skal finde en måde at inddrage jer på, så I får maksimal indflydelse på Skagens fremtid. Den vil vi altså ikke overlade til kommunen alene at udforme! På generalforsamlingen kan vi drøfte hvorfor? Men det vil glæde os, hvis I allerede nu vil fortælle os, hvad I forstår ved Skagens identitet?

Forberedelserne har stået på her i november, hvor vi også haft et vellykket virksomhedsbesøg, hvor vi var 30 tilmeldte, dvs. fuldt hus. Det er den slags, der glæder en bestyrelse, og det var da også en både stor og berigende oplevelse at gæste Skagen Salmon, der modtog os med åbne arme, fordi de allerede her fra begyndelsen vil satse på så mange lokale ”ambassadører” som muligt. Også det perspektiv vil vi drøfte på generalforsamlingen. Det handler både om byens rødder, dvs. fisk og udvikling, dvs. nye måder at sikre os tilstrækkelige råvarer på og nye måder at forarbejde dem på.

Vi kunne fortsætte med andre, men knap så succesrige tiltag (f.eks. vedrørende turismen), men når vi når til generalforsamlingen, ved vi meget mere om f.eks. den sag.

Glædelig Jul

Godt Nytår

Chresten Sloth Christensen – formand

Jesper Hegaard – sekretær