Parkering af autocampere – et problem eller en udfordring?

Der bliver flere og flere af dem – autocamperne. Vi ser dem på landevejene, i bybilledet og på parkeringspladserne. I Skagen skal der ikke mange parkerede autocampere til, før de er meget synlige. Kommunen kan åbenbart ikke ved skiltning udelukke dem fra de centrale parkeringspladser, fordi færdselsloven ikke skelner mellem almindelige personbiler og autocampere, når der drejer sig om parkering og derfor er det ikke forbudt at parkere og overnatte i en autocamper, når blot man parkerer lovligt og betaler p-afgiften.

I teknisk udvalg vil man efter sommerferien, bl.a. på initiativ af byrådsmedlem Peter Sørensen, drøfte mulige løsninger på denne udfordring.