Projekt Kappelborg – Mellem himmel og hav.

Skagen d. 2. august 2021.
Kære medlemmer af Skagen Byting.
Denne lille skrivelse for at informere/erindre om fremlæggelsen af et nyt projekt for Skagen Bypark (Kappelborgs skolemark).
Det er et spændende projektforslag kaldet Kappelborg – Mellem himmel og hav. Projektforslaget er udarbejdet af den danske kendte
arkitekt/kunstner Jeppe Hein.
Initiativgruppen er bredt sammensat, hvilket der også fremgår af
Kulturhus Kappelborgs hjemmeside. Her finder man i øvrigt også andre praktiske oplysninger om udstillingen/projektet.
Plancherne vil være udstillet frem til d. 18. august 2021.
Med venlig hilsen
Erik Hatt
Formand